Schizofrenia

Schizofrenia to rodzaj zaburzenia psychicznego, zaliczanego do tzw. psychoz endogennych. Choroba najczęściej atakuje osoby młode, miedzy 20 a 32 rokiem życia. Przyczyny jej występowania nie są do końca znane.

Dołącz do nas na Facebooku!

Objawy

- niespójność w sferze myślenia, emocji, czynności poznawczych i aktywności (m.in. zaburzenia toku myślenia, przeskakiwanie z tematu na temat)

- autyzm (życie światem własnych przeżyć)

- niedostosowanie i zaburzenia kontaktu z ludźmi

- objawy twórcze (omamy, urojenia)

- zaburzenia funkcjonowania społecznego, np. nieradzenie sobie w pracy

- dziwaczność zachowania, np. chory przestaje o siebie dbać, jest nienaturalnie podniecony, niestosownie ubrany, przybiera dziwne pozycje

- utrata sensu życia, chęci do działania

Przyczyny

Nie są znane. Jako najbardziej rozpowszechnione uważa się zmiany biologiczne, np. wyjątkową podatność mózgu przyszłego chorego na stresy i urazy psychiczne. Naukowcy wskazują też na powikłania w okresie życia płodowego oraz okołoporodowe. Ważne są też czynniki dziedziczne - to jedna z nielicznych chorób psychicznych, w której udowodniono wpływ genów.

Ryzyko zachorowania

Wzrasta, jeśli choroba występuje u kogoś z najbliższej rodziny.

Diagnostyka

Wywiad psychiatryczny; ocena aktualnego stanu zdrowia; występowanie w ciągu miesiąca charakterystycznych objawów, stwierdzenie w okresie poprzedzającym pojawienie się choroby (6 miesięcy przed wystąpieniem objawów) pogorszenia funkcjonowania społecznego, np. narastające ciągle trudności w pracy.

Powikłania

Upośledzenie funkcjonowania zawodowego i społecznego. Ryzyko popełnienia samobójstwa .

Leczenie

Leki neuroleptyczne klasyczne (np. chlorpromazyna, haloperidol, flufenazyna, perfenazyna, klopen- tyksol, perazyna itp.); leki neuroleptyczne atypowe (np. klozapina, olanzapina, sulpiryd, amisulpiryd, risperydon); rehabilitacja i terapia środowiskowa.

Czytaj także: Depresja u mężczyzn - poczucie męskości wystawione na próbę?

Depresja

Lęk - zniekształcona rzeczywistość

Sposób wychowania a depresja

Histeria

Więcej o: