Czy pacjenci z czerniakiem mogą jechać na turnus do sanatorium? To muszą wiedzieć także ozdrowieńcy

Leczenie uzdrowiskowe zyskuje coraz większą popularność, a kolejki do sanatoriów potrafią ciągnąć się w przysłowiową nieskończoność. Lekarze kierują na turnusy pacjentów po urazach, lub ciężkich przebytych chorobach. Jak się ma sprawa w kwestii nowotworów? To muszą wiedzieć wszyscy pacjenci onkologiczni.

Czerniak jest rakiem skóry, niezwykle agresywną i trudną w leczeniu chorobą, której rokowania nie zawsze są pozytywne. To, czy uda się wyleczyć pacjenta zależy od wielu czynników, takich jak moment wykrycia choroby, ogólny stan zdrowia osoby chorej i lokalizacja zmian skórnych. Wydawać by się więc mogło, że dla takich pacjentów onkologicznych wyjazd do uzdrowiska byłby doskonałą opcją. Upominają się o nią sami chorzy, jednak sprawa nie wygląda tak kolorowo. Więcej ciekawych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo ABCDE czerniaka - jak odróżnić zwykłe znamię od śmiertelnie niebezpiecznej zmiany

Nowotwory a leczenie w sanatorium

Czy osoby, u których choroba nowotworowa jest aktywna mogą dostać się na turnus w sanatorium? Wiele pacjentów z oddziałów onkologicznych zadaje sobie to pytanie bardzo często, jednak odpowiedź każdego zasmuca. Nie pozwala na to polskie prawo, a dokładniej stanowi o tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012, poz. 14) w § 5 pkt 4. Co dokładnie przeczytamy w rozporządzeniu? Do sanatorium nie tylko nie wyjadą pacjenci chorujący na nowotwory, ale także ozdrowieńcy, którzy pokonali chorobę. W drugim przypadku należy odczekać odpowiedni czas.

Ile muszą czekać pacjenci, u których wyleczono nowotwór?

Wyleczenie nowotworu to ogromne szczęście dla samego pacjenta, ale i jego bliskich, a także samych lekarzy. Każdy sukces na oddziale onkologicznym to powód do radości i budujące osiągnięcie. Czy w takim momencie, bo często wielu miesiącach, a nawet latach leczenia pacjentom przysługuje odpoczynek i regeneracja w sanatorium? 

Niestety nadal nie. Przepisy stanowią jasno, że na leczenie uzdrowiskowe nie mogą udać się osoby, które:

  • chorowały w ciągu ostatnich 5 lat na czerniaka złośliwego, białaczkę, ziarnicę złośliwą, chłoniaka złośliwego i nowotwory nerek; tacy pacjenci mogą udać się na leczenie uzdrowiskowe pięć lat od orzeknięcia przez lekarza o zakończeniu leczenia onkologicznego;
  • chorowały na inne nowotwory złośliwe, a od ostatniego leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii nie minął jeszcze rok.

Te kontrowersyjne przepisy nadal oburzają pacjentów i kuracjuszy, oraz ich rodziny. Według ministerstwa zdrowia trwają jednak prace, które mają opracować plan leczenia uzdrowiskowego osób z chorobami nowotworowymi. Wymaga to nowych wytycznych dla lekarzy i rehabilitantów, oraz dostosowania placówek do potrzeb pacjentów onkologicznych.

Więcej o: