Cukrzyca ciarnych: objawy, diagnoza, leczenie

Nieprawidowa warto glukozy we krwi ciarnej wymaga jak najszybszej konsultacji z lekarzem. Bez odpowiedniego leczenia moe pociga bardzo powane konsekwencje zarwno dla zdrowia matki, jak i dziecka. Szacuje si, e cukrzyca ciarnych dotyka niemal 10 proc. przyszych matek.

Nieprawidowa reakcja organizmu na dostarczane mu wglowodany sprawia, e zaczyna on wytwarza nadmiern ilo glukozy. Przyczyn takiego stanu moe by kilka. Wrd najczstszych wymienia si wystpowanie schorzenia w poprzednich ciach (powraca u 30 proc. kobiet), wiek ciarnej (powyej 35 roku ycia), nadwaga lub otyo, nadcinienie ttnicze. Znacznie czciej pojawia si u kobiet, ktre urodziy wicej ni dwjk dzieci (o wadze powyej 4 kilogramw), choruj na zesp policystycznych jajnikw lub straciy dziecko (tzw. zgon wewntrzmaciczny). Jedn z czstszych przyczyn rozwoju cukrzycy jest jej wystpowanie u czonkw rodzinny, a czasem czynnikiem decydujcym s uwarunkowania genetyczne.

Cukrzyca ciarnych - objawy i diagnoza

Cukrzyca nie daje adnych objaww, dlatego u kobiet bdcych w grupie ryzyka konieczne jest wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy - tzw. krzywej cukrowej z 75 g glukozy (OGTT, test doustnego obcienia glukoz). U pozostaych pa konieczne jest oznaczenie glukozy we krwi na czczo. Kade z nich wykonywane jest w pierwszym trymestrze ciy. Jeli wynik badania nie przekroczy <100mg/dl uznaje si go za prawidowy i dla pewnoci powtarza si midzy 24-28 tygodniem ciy (cukrzyca moe si rozwin pniej).
Warto w przedziale 100-25 mg/dl moe budzi wtpliwoci, dlatego zleca si wykonanie testu kontrolnego OGTT, czyli test doustnego obcienia glukoz. Cukrzyc ciarnych jednoznacznie potwierdza wynik powyej 125 mg/dl.
Podstawowe badanie pozwalajce okreli poziom glukozy skada si z kilku etapw. W pierwszej kolejnoci pobiera si prbk krwi, tak jak do klasycznej morfologii (pacjentka musi by na czczo, a od ostatniego posiku powinno min co najmniej osiem godzin). Nastpnie podaje si do wypicia roztwr glukozy i obserwuje reakcj organizmu (w 250-300 ml szklanki wody rozpuszcza si 75 g bezwodnej glukozy lub 82,5g, pacjentka powinna wypi tak przygotowany pyn w cigu piciu minut). Nastpnie po upywie dwch godzin powtarza si badanie krwi.

Cukrzyca ciarnych - leczenie

Najskuteczniejsz form leczenia cukrzycy ciarnych jest wprowadzenie odpowiedniej diety. Menu przyszej matki powinno obfitowa w zwikszon ilo biaka, naley take pamita o odpowiedniej kalorycznoci posikw. Obok zmienionego jadospisu zaleca si regularne wykonywanie pomiarw glikemii za pomoc glukometru (przynajmniej cztery razy dziennie) oraz oznaczenie stenia glukozy i acetonu w moczu. Jeli jest to konieczne pacjentki przyjmuj insulin. Terapia trwa do chwili porodu lub do 4-6 tygodni poogu. Nie jest przerywana w przypadku rozpoznania cukrzycy typu 1.
Wystpienie cukrzycy w czasie ciy nie zawsze oznacza rozwizanie problemu tu po porodzie. Jest grupa kobiet, u ktrych nie ma adnych czynnikw ryzyka cukrzycy ciowej, a mimo to pojawia si. Jest to rodzaj sygnau ostrzegawczego, ktry wskazuje, e organizm ma predyspozycj (najprawdopodobniej genetyczn) do zaburze gospodarki cukrowej. Oznacza to, e w przyszoci moe si rozwin cukrzyca typu 2. Na dziedziczone geny nie mamy wpywu, moemy jedynie modyfikowa tzw. czynniki rodowiskowe. Jedynym sposobem zapobiegania cukrzycy typu 2 czy opnienia jej rozwoju jest zdrowy tryb ycia, czyli utrzymywanie prawidowej masy ciaa, regularna aktywno fizyczna i waciwe odywianie
Brak odpowiedniego leczenia cukrzycy ciarnych sprzyja powstawaniu wad serca, nerek, ukadu nerwowego, przewodu pokarmowego i zaburzeniu rozwojowemu koczyn, wielowodziu, obrzkw, zakae drg moczowych, odmiedniczkowemu zapaleniu nerek i zatruciu ciowemu.