Złośliwe arytmie komorowe - objawy i leczenie

Arytmia, czyli zaburzenie rytmu serca to jedna z częściej diagnozowanych chorób serca. Czasem wskutek szybkiego postępu zmian, wady wrodzonej lub bez uchwytnej przyczyny przybiera postać złośliwą. Ten rodzaj schorzenia nazywany jest w medycynie złośliwą arytmią komorową.

Złośliwe arytmie komorowe - objawy

Początkowo dolegliwości towarzyszące złośliwej arytmii komorowej niewiele różnią się od tych obecnych w klasycznym zaburzeniu rytmu. Obok dyskomfortu, czy bólu w klatce piersiowej, braku apetytu, czasem pojawiają się bóle brzucha, migotanie przedsionków oraz częstoskurcz komorowy. Niejednokrotnie zmiany rozlane są na inne elementy lub cały układ krążenia. Utrzymywanie się takiego stanu wymaga jak najszybszego wezwania i udzielenia choremu odpowiedniego leczenia.

Złośliwe arytmie komorowe - diagnoza i leczenie

Ponieważ atak choroby wymaga natychmiastowego ustabilizowania pacjenta rozpoznanie przyczyny tak poważnego zaburzenia rytmu wykonywane jest dopiero po przywróceniu prawidłowych funkcji.
Obok badań obrazowych, laboratoryjnych konieczne jest badanie EKG metodą Hotlera.
Najskuteczniejszą formą leczenia arytmii jest wszczepienie odpowiedniego defibrylatora, który nieustannie stymuluje serce i zmusza je do pracy.

Więcej o: