Konflikt płytkowy

Niezgodność grup krwi to nie jedyny czynnik mogący doprowadzić do tzw. konfliktu serologicznego. U niewielkiej grupy kobiet w ciąży tego rodzaju zaburzenia związane są z ?nieprawidłową? budową płytek krwi zarówno u przyszłej mamy, jak i dziecka. Bez odpowiedniego leczenia może się on okazać tragiczny w skutkach.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Płytki krwi, czyli trombocyty to jedne z mniejszych elementów krwi. Ich podstawową i najważniejszą funkcją jest kontrola oraz regulacja procesu krzepnięcia krwi. Dodatkowo uczestniczą przy kurczeniu się naczyń krwionośnych.

Zobacz wideo

Konflikt płytkowy, czyli co?

To jeden z typów konfliktu serologicznego. Ma on ścisły związek z antygenem oznaczonym symbolem HPA-1a, który znajduje się na "powierzchni" płytek krwi. W przypadku gdy został on przekazany dziecku przez ojca, a matka nie posiada tego konkretnego przeciwciała (czyli HPA - 1a jest ujemne, zdaniem badaczy występuje u 2 proc. populacji), to jej organizm traktuje rozwijający się płód jako zagrożenie. Konflikt płytkowy stanowi jedną z najczęstszych przyczyn alloimmunologicznej małopłytkowości płodu lub noworodka (AIMP/N) i poważnych powikłań z wylewem wewnątrzczaszkowym na czele. Znaczny spadek liczby płytek sprzyja tworzeniu się wybroczyn, krwotoków, a także trudnych do opanowania wylewów do układu nerwowego. Niejednokrotnie zmiany są tak duże, że prowadzą do śmierci płodu.

Co ciekawe, w przeciwieństwie do konfliktu serologicznego, który obserwuje się w czasie drugiej ciąży, ten płytkowy może pojawić się już w przy pierwszej.

Szacuje się, że konflikt płytkowy pojawia się w przebiegu jednej na każde półtora tysiąca ciąż. W 10 proc. jego skutki są tragiczne.

Przede wszystkim badania

Na szczegółowe badania powinny zgłosić wszystkie panie między 10 a 14 tygodniem ciąży. Dzięki znanym od kilku lat metodom już niewielka ilość krwi pozwala przyjrzeć się łańcuchowi DNA oraz płytkom krwi. Ten prosty test daje możliwość wykluczenia choroby lub rozpoznania odpowiednio wcześnie i wyeliminowania zagrożenia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości tego typu badania powinny być powtarzane i wykonywane raz w miesiącu. Sposób leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdej pacjentki, jednak bardzo często, w przypadku małopłytkowości, stosuje dożylne wlewy immunoglobulin.

Czytaj także:

Konflikt serologiczny matki i dziecka - przebadaj się niezależnie od grupy krwi!

Immunoglobuliny anty - D

Zespół Hellp

Hipotonia macicy

Macica inwolucyjna

Więcej o: