Zwichnięcie stawu biodrowego

Do zwichnięcia stawu biodrowego dochodzi w wyniku defektu głowy kości udowej lub panewki stawowej. Może to nastąpić w wyniku wykonania niecodziennego ruchu lub zadziałania sił zewnętrznych, np. wypadku samochodowego. Bardzo silny uraz, który doprowadził do zwichnięcia stawu biodrowego niszczy też otaczające go tkanki.

Na zwichnięcie stawu biodrowego najbardziej narażeni są młodzi ludzie uprawiający nietypowe, ekstremalne rodzaje sportów (np. wspinaczka wysokogorska).

Nie podjęcie leczenia może doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych oraz martwicy kości udowej.

Objawy

Objawami zwichnięcia stawu biodrowego są: bardzo silny ból biodra, obrzęk, ból uniemożliwiający poruszanie chorą kończyną, krwiak. Zwichnięcie biodra może także skutkować uszkodzeniem nerwów i brakiem czucia w nodze, a także uszkodzeniem naczyń krwionośnych, a co za tym idzie niedostatecznym ukrwieniem kończyny.

Leczenie

Leczenie zwichniętego stawu biodrowego wymaga pobytu w szpitalu, gdzie staw natychmiast się nastawia w znieczuleniu ogólnym. Ważne jest, aby podczas transportu chorego przewozić w pozycji leżącej z unieruchomioną uszkodzoną kończyną.

Przed zabiegiem nastawienia stawu wykonywane jest badanie rentgenowskie.

Po nastawieniu stawu kończyna musi zostać umieszczona na wyciągu na ok. 2 tygodnie. Powrót do sprawności fizycznej może zając 2-3 miesiące.

Zobacz wideo
Więcej o: