Zespół Guillaina-Barrégo (GBS)

Zespół (GBS) to nasilające się osłabienie lub porażenie mięśni zazwyczaj na skutek infekcji dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. Jest to uszkodzenie mielinowych włókien nerwowych oraz stan zapalny nerwów.

Stan ten powoduje zaburzenia w przesyłaniu impulsów nerwowych. Przyczyny pojawienia się Zespołu Guillaina-Barrégo wiąże się z AIDS, zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi, ziarnicą złośliwą i innymi nowotworami złośliwymi oraz toczniem układowym.

Objawy

Charakterystyczne jest, że początek schorzenia następuje natychmiast po ustąpieniu infekcji. Choroba rozwija się szybko. Pojawiają się: osłabienie mięśni, porażenia i skurcze mięśni, problemy ze wzrokiem, wrażliwość skóry.

Diagnostyka

Podstawą rozpoznania GBS jest wywiad z pacjentem oraz badania: elektroneugrafia (mierzy szybkość przewodnictwa nerwowego), elektromiografia (EMG wskazuje brak stymulacji nerwowej mięśni), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, elektrokardiografia ( EKG ).

Leczenie

Choroba zazwyczaj ustępuje samoistnie. W niektórych przypadkach pacjent wymaga wspomagania oddychania. Ponadto dolegliwości można zmniejszyć poprzez zastosowanie immunoglobulin.

Więcej o: