Karłowatość

Karłowatość to inaczej zahamowanie wzrostu. O chorobie świadczy wzrost poniżej 140 cmu kobiet, a u mężczyzn poniżej 150 cm.

Rodzaje karłowatości:

Karłowatość konstytucjonalna,

Karłowatości hormonalne

Przysadkowa (karłowatość jest tu jednym z objawów)

Tarczycowa (zahamowaniu wzrostu towarzyszy niedorozwój umysłowy)

Trzustkowa (skutek nieodpowiednio leczonej cukrzycy)

Karłowatości wynikające z nieprawidłowości chromosomów: zespół Turnera i zespół Downa

Achondroplazja - zahamowanie wzrostu związane z zaburzeniami kostnienia

Karłowatości towarzyszące wadom serca, nerek i jelit.

Leczenie

Karłowatość przysadkową i tarczycową leczy się hormonalnie, natomiast przy pozostałych rodzajach stosuje się leczenie przyczynowe.

Więcej o: