Badania krwi

To podstawowe badanie najczęściej zlecane przez lekarzy. Wyniki pomagają poznać ogólny stan zdrowia pacjenta i w razie potrzeby zaplanować leczenie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Morfologia krwi i OB

Formularze z napisem "krew obwodowa", jakie otrzymywaliśmy dawniej, zastąpiły komputerowe wydruki. Pojawiają się na nich następujące symbole:

- WBC - skrót od ang. white blood cells oznaczający białe ciałka krwi (leukocyty).

Norma - 4,0-10, ,0 K/ L. Gdy jest ich więcej, może to świadczyć o stanie zapalnym, nowotworach, dnie moczanowej. W ciąży, szczególnie pod koniec, liczba białych krwinek może przekroczyć 10 K/ L. Trzeba poradzić się lekarza.

- RBC - skrót od ang. red blood cells oznaczający czerwone ciałka krwi ( erytrocyty ).

Norma - 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mężczyzn. Za mała liczba czerwonych krwinek może świadczyć o anemii. W ciąży, w drugiej połowie, ich liczba często spada poniżej 3,5 M/ L. Trzeba poradzić się lekarza.

- HGB - hemoglobina, barwnik krwinek czerwonych przenoszący tlen.

Norma - 12-16 g/dl dla kobiet i 14-18 g/dl dla mężczyn. Niski poziom hemoglobiny, podobnie jak erytrocytów, może świadczyć o niedokrwistości. W ciąży hemoglobina może spaść poniżej 11 g/dl. Trzeba poradzić się lekarza.

- PLT - płytki krwi (trombocyty).

Norma - 150-400 K/ L. Mniejsza liczba może świadczyć o zaburzeniach krzepliwości krwi, większa - o przewlekłych zakażeniach, a nawet nowotworach. W ciąży liczba płytek nie powinna ulec zmianie.

- OB (Odczyn Biernackiego, tzw. opad).

Norma: wynik nie powinien przekraczać 20 mm/godz. Gdy jest podwyższony, może to być oznaką stanu zapalnego. OB wzrasta też pod wpływem niektórych leków oraz czasami z powodu stresu. W ciąży OB może przekroczyć 20 mm/godz. Trzeba poradzić się lekarza.

Lipidogram

Mówi o przemianie tłuszczów w organizmie. Ma znaczenie przy określaniu ryzyka choroby wieńcowej i miażdżycy.

- We krwi oznacza się ogólny poziom cholesterolu. Norma - do 200 mg/dl. Określa się też poziom tzw. dobrego cholesterolu HDL (nie powinien spaść poniżej 46 mg/dl u kobiet oraz 35 mg/dl u mężczyzn) i tzw. złego LDL (norma do 190 mg/dl).

- Sprawdzany jest również poziom trójglicerydów. Norma - wynik nie powinien przekroczyć 160 mg/ml. W ciąży poziom cholesterolu i trójglicerydów nie powinien się zmieniać.

Badania kontrolujące funkcje nerek

Wykonuje się je, gdy lekarz podejrzewa chorobę dróg moczowych lub zaburzenia przemiany materii.

- Niepokojące jest m.in. zbyt duże stężenie we krwi mocznika i kreatyniny:

Norma mocznika : 10-50 mg/dl; norma kreatyniny: 0,6-1,1 mg/dl.

Określenie poziomu cukru we krwi.

Jest przydatne przede wszystkim w rozpoznawaniu cukrzycy. Do badania pobiera się krew na czczo, a następnie po posiłku lub po podaniu glukozy.

Norma: na czczo ilość cukru nie powinna przekroczyć 105 mg/dl, po posiłku 180 mg/dl. W ciąży prawidłowo przebiegającej poziom cukru nie powinien się zmieniać, jednak zdarza się, że właśnie w tym okresie ujawnia się cukrzyca (wtedy poziom jest podwyższony).

Badania kontrolujące funkcje wątroby

Wykonuje się je, aby rozpoznać schorzenia wątroby i dróg żółciowych.

O zakłóceniach funkcji wątroby świadczy przekroczenie norm barwnika żółci - bilirubiny.

Norma wynosi do 1,0 mg/dl.

- Bada się też enzymy transaminazy: GOT i GPT.

Norma wynosi do 40 U/L.

- GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza).

Norma wynosi 10-28 U/L.

- Fosfatazę zasadową.

Norma wynosi 31-115 U/L. W ciąży (pod koniec) poziom bilirubiny może być podwyższony. Trzeba poradzić się lekarza.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Badanie OB

Granulocytopenia

Leukopenia

Neutrocyty

Limfocyty

Więcej o: