Badanie GFR, czyli przesączenie kłębuszkowe

Nerki stanowią najważniejszą część układu wydalniczego. Odpowiadają za oczyszczanie organizmu, regulują ciśnienie tętnicze oraz gospodarkę kwasowo-zasadową. Jednym z badań oceniających działanie nerek jest GFR, dzięki któremu możliwe jest określenie tzw. przesączenia kłębuszkowego.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Terminem przesączenie kłębuszkowe w medycynie określa się tę część osocza przepływającego przez nerki, która podlega filtracji we wszystkich czynnych kłębuszkach znajdujących się w obu nerkach. U zdrowej osoby w ciągu jednej minuty przepływa przez nie od 80-120 ml krwi, co stanowi ok. 10 proc. krwi filtrowanej przez nerki. Badanie pozwala na ocenę pracy narządu i najczęściej wykonywane jest u osób z przewlekłą chorobą nerek oraz zażywających leki mogące je uszkadzać.

GFR, czyli co?

Wskaźnik GFR - poprzez pomiar ilości wpływającej i wypływającej z nerek krwi - umożliwia podanie liczby prawidłowo działających nefronów. Z jego pomocą obserwuje się także postęp oraz ewentualne zmiany w obrębie nerek. Nieprawidłowy poziom może stanowić pierwszy symptom znacznie zwiększający ryzyko rozwoju choroby układu sercowo-naczyniowego.

Przy podawaniu wartości wskaźnika pod uwagę brany jest przede wszystkim poziom kreatyniny w osoczu (tzw. klirens kreatyniny, bez tego nie jest możliwe określenie GFR), mocznika oraz albumin. Istotny jest także wiek, płeć i rasa pacjenta (tzw. eGFR, czyli szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej). Aby wynik był jeszcze dokładniejszy pod uwagę bierze się wagę i wzrost badanego.

Pomiaru dokonuje się w oparciu o dobową zbiórkę moczu (powinien być zbierany do jednego naczynia począwszy od drugiej mikcji w dniu poprzedzającym badanie i zakończony na pierwszej mikcji w dniu testu), próbkę krwi oraz objętość zebranego w ciągu doby moczu .

Jak się przygotować do badania GFR?

Osoby, u których zleca się wykonanie badania w poprzedzającym go dniu powinny unikać picia dużych ilości kawy oraz herbaty, ponieważ zawierają znaczne ilości środków moczopędnych. Zezwala się jedynie na przyjęcie niezbędnych leków. Tuż przed rozpoczęciem testu pacjent powinien być dobrze nawodniony, dlatego konieczne jest wypicie minimum pół litra wody.

Normy

Prawidłowa wartość zazwyczaj jest większa bądź równa 90 ml/min/1,73 m2. Jednak jego spadek nie zawsze musi oznaczać choroby nerek. O znacznym upośledzeniu w funkcjonowaniu najczęściej mówi się gdy wskaźnik nie przekracza 60 ml/min/1,73 m2, przy stężeniu mniejszym niż 30 ml/min/1,73 m2 podejrzewa się poważną niewydolność nerek.

W oparciu o poziom GFR nie tylko ocenia się, ale i klasyfikuje zmiany chorobowe w nerkach . Medycyna z jego pomocą wyróżnia pięć stadiów choroby:

- choroba nerek z prawidłowym GFR - jego wartość jest większa lub równa 90 ml/min

- wczesna postać przewlekłej niewydolności nerek - stężenie GFR waha się między 60-80 ml/min

- umiarkowana niewydolność nerek - wartość GFR to ok. 30-59 ml/min

- ciężka przewlekła niewydolność nerek - poziom GFR mieści się w przedziale 15-29 ml/min

- schyłkowa postać przewlekłej niewydolności nerek - GFR jest mniejsze niż 15 ml/min

Zdarza się się, że znaczny wzrost GFR pojawia się u pacjentów z nefropatią cukrzycową oraz u kobiet w ciąży .

Zobacz wideo

Czytaj także:

Hematuria (Krwiomocz)

PLT

Kręgosłup czy nerki? Co mnie boli?

Aldosteronizm (zespół Conna)

Problemy z układem moczowym - jaka dieta?

Więcej o: