Hiperaldosteronizm wtrny (Aldosteronizm wtrny)

Nadmierna produkcja aldosteronu nie zawsze ma zwizek z zaburzeniem funkcjonowania kory nadnerczy. Wzrost stenia tego hormonu moe by objawem zupenie innego schorzenia.
Docz do nas na Facebooku!

Aldosteronizm wtrny to stan chorobowy wywoany pozanadnerczowym zwikszeniem wydzielania aldosteronu. Schorzenie charakteryzuje si nadmiern produkcj reniny (na jej podstawie podaje si warto cinienia ttniczego ) oraz angiotensyny (hormon peptydowy, kontrolujcy stenie jonw sodowych i potasu w organizmie).

Objawy

Zbyt wysoki poziom aldosteronu w przypadku hiperaldosteronizmu wtrnego nie ma nic wsplnego z nadnerczami. Jego wzrost to konsekwencja przyjmowania niektrych lekw lub innego schorzenia. Aldosteronizm wtrny duo czciej ni zesp Conna (hiperaldestonizm pierwotny) powoduje wzrost cinienia ttniczego. Pojawienie si choroby czy si ze zmniejszon objtoci krwi krcej, utrat sodu lub chorob wtroby. Aldosteronizm wtrny moe pojawi si w skutek zatrucia ciowego, zespou nerczycowego oraz przy schorzeniach ukadu krenia .

W wikszoci przypadkw aldosteronizm wtrny wywoany jest zmniejszeniem dopywu krwi do nerek, zbyt ma objtoci pynw lub zweniem ttnic nerkowych. Zaburzone cinienie ttnicze, niski poziom sodu oraz stosowana doustnie antykoncepcja mog prowadzi do nadmiernego wytwarzania aldosteronu.

Pierwszym i najczstszym objawem aldosteronizmu wtrnego jest nadcinienie ttnicze, ktre nie reaguje na leczenie, oraz obnione stenie sodu we krwi. Chorzy skar si rwnie na czste oddawanie moczu . Dodatkowo mog si pojawi obrzki pochodzenia wtrobowego.

Diagnoza i leczenie

Badanie stenia aldosteronu w przypadku hiperaldosteronizmu wtrnego nie ma sensu. Poniewa nie zalenie czy schorzenie wywoane jest chorob nadnerczy lub innym stanem chorobowym, jego stenie i tak bdzie wysokie. Diagnoz stawia si w oparciu o badanie aktywnoci reniny. U osb z aldosteronizmem wtrnym obserwuje si wzrost jej aktywnoci.

Leczenie aldosteronizmu wtrnego uzalenione jest od schorzenia, ktre je wywoao. W przypadku zwenia ttnic konieczny jest zabieg operacyjny (np. angioplastyka). W pozostaych przypadkach siga si po leczenie farmakologiczne. Jego zadaniem jest wyrwnanie poziomu potasu oraz zablokowanie dalszej nadprodukcji hormonu i zmniejszenie aktywnoci reniny.Czytaj take:

Roponercze

Zapalenie pcherza

Zbyt maa ilo wydalanego moczu

Krgosup czy nerki? Co mnie boli?

Aldosteron