Nefropatia cukrzycowa

Nefropatia cukrzycowa, nazywana rwnie zespoem Kimmelstiela-Wilsona, to rodzaj uszkodzenia miszu nerkowego. Choroba wystpuje przede wszystkim u osb z cukrzyc i bardzo czsto prowadzi do cakowitej niewydolnoci nerek.
Docz do nas na Facebooku!

Najwczeniejszym objawem uszkodzenia nerek w cukrzycy jest pojawienie si biaka o bardzo maej czsteczce (albuminy). Zjawisko nosi nazw mikroalbuminurii i nie jest wykrywane w rutynowym badaniu moczu. Kady chory po dziesiciu latach cukrzycy powinien wykona test na mikroalbuminuri i mie wdroon profilaktyk. Biako w iloci ponad 20mg/dl / 200 mg/l moczu moe budzi uzasadnione podejrzenie uszkodzenia nerek przez cukrzyc .

Objawy (pne)

- obrzki (pocztkowo gwnie kostek, w cikim stanie caego ciaa)

- wodobrzusze (pyn zbiera si w jamie otrzewnej)

- dusznoci spowodowane pynem w jamach opucnowych

- pienicy si mocz

- osabienie, atwe mczenie si, brak apetytu

Przyczyny

Nefropatia jest pnym powikaniem cukrzycy. Rozwija si u 25-40 proc. cukrzykw. Jej przyczyn jest uszkodzenie kbuszkw nerkowych.

Ryzyko zachorowania

Wzrasta przy nadcinieniu ttniczym, niewaciwej kontroli stenia glukozy w przebiegu cukrzycy, u palaczy tytoniu.

Diagnostyka

Badanie moczu w celu okrelenia iloci wydalanego biaka, USG nerek. Wrd bada dodatkowych mog si znale badania krwi: oglne z OB, stenia sodu, potasu, kreatyniny , cholesterolu, trjglicerydw.

Powikania

Przewleka niewydolno nerek, zakaenia ukadu moczowego, zakrzepica nerek, y gbokich ng, zatorowo pucna, zwikszone ryzyko miadycy.

Leczenie

- odpowiednia mieszanka insulin

- leki przeciwzakrzepowe

- leki moczopdne i hamujce biakomocz

- dieta ze zmniejszon iloci biaka, tuszczw zwierzcych i soli.

Uwaga! Jeli obrzki narastaj, pojawiaj si drgawki (ryzyko obrzku mzgu) i nagle spada ilo oddawanego moczu , trzeba pilnie skontaktowa si z lekarzem!Czytaj take:

Aldosteronizm (zesp Conna)

Kbuszkowe zapalenie nerek

Gdy puchn kostki u ng - czy to problem z nerkami

Przeszkodzi cukrzycy

Cukrzyca w ciy