Wirusowe zapalenie wtroby typu C (wzw C, taczka potransfuzyjna)

Wirusowe zapalenie wtroby typu C to choroba zakana wywoana wirusem HCV. Do zakaenia dochodzi najczciej wskutek kontaktu z krwi osoby bdcej nosicielem wirusa. Szacuje si, e z WZW C zmaga si ponad p miliona Polakw.
Docz do nas na Facebooku!

Objawy

Podobne do obserwowanych przy wzw A i wzw B, lecz wystpuj rzadko (tylko u ok. 10 proc. zakaonych).

- knicie skry i biaek oczu

- mocz brzowego, herbacianego koloru

- rozjanienie stolca

Powysze objawy rzadko wystpuj u maych dzieci (poniej 6. r. .), cho to one czsto ulegaj zakaeniu wirusem

- utrata apetytu, awersja do potraw tustych, nikotyny, alkoholu

- nudnoci, wymioty, ble brzucha, gorczka

- rzadziej: biegunka, wid i ble mini

- bardzo rzadko: ble staww i wysypka

Mniej ni 1/4 pacjentw potrafi pozby si wirusa w cigu 2-6 miesicy. Pozostali staj si nosicielami i przez wiele (nawet ponad 20) lat mog zakaa innych.

Przyczyny

Wirus wzw C rozprzestrzeniajcy si gwnie przez krew (ponad 80 proc. zakae). Ryzyko przeniesienia wirusa z matki na noworodka wynosi zaledwie 6 proc. Jeszcze nisze (<3proc. przy pojedynczym zakuciu ig z krwi chorego na wzw C) jest dla personelu medycznego. Podobnie niskie jest ryzyko zakaenia przez kontakt seksualny. Wzrasta ono jednak u zakaonych HIV lub innymi chorobami wenerycznymi. Wzw C nie przenosi si: drog kropelkow (przez pocaunek, kaszel lub kichanie), przez dotyk, przez wod lub poywienie, przez wsplne korzystanie z naczy kuchennych. Nie przenosz go te insekty ywice si krwi (wszy, pchy, komary). Na wiecie zakaonych jest ponad 170 mln ludzi. W Polsce ocenia si, e moe ich by nawet 700 tys., cho zdiagnozowanych i leczonych jest nieco ponad 2,5 tys. chorych.

Powikania

U wikszoci (75--85 proc.) zakaonych ukad odpornociowy nie potrafi wyeliminowa wirusa. Po 20-30 la- tach od zakaenia u ok. 25 proc. chorych mog pojawi si objawy niewydolnoci wtroby: osabienie, nudnoci, depresja, ble mini i staww, ble w prawym nadbrzuszu. U ok. 10 proc. chorych po mniej wicej 30 latach moe rozwin si marsko wtroby lub rak tego narzdu.

Diagnostyka

Podobnie jak przy innych taczkach zakanych. Okrela si te obecno przeciwcia przeciw wirusowi, za test PCR pozwala wykry go we krwi. Badanie to nie tylko odrnia nosicieli od tych, ktrzy zwalczyli wirusa, ale pozwala te przewidzie reakcj chorego na leczenie.

Leczenie

Swoiste: pegylowany interferon lub interferon+ribawiryna, trwa 24 lub 48 tygodni w zalenoci od rodzaju wirusa i uszkodze wtroby. Niestety - najbardziej rozpowszechniony w Polsce genotyp 1 wzw C jest najmniej wraliwy na terapi. Za to genotyp 2 daje nawet 90 proc. szans na wyleczenie, o ile rozpocznie si je przed upywem roku od zakaenia. Pacjenci powinni ograniczy spoycie alkoholu, rzuci palenie (przyspiesza wknienie wtroby) i zrzuci nadmierne kilogramy (nadwaga przyspiesza postp choroby).

Profilaktyka

Podobna do stosowanej przy wzw B, naley jednak pamita, e wirus C jest odporniejszy, nie ma szczepionki, za zakaenie jednym typem nie chroni przed nadkaeniem innymi typami tego wirusa. Dlatego szczeglnie naley zwraca uwag na waciw sterylizacj sprztu medycznego, i to wcale nie tego operacyjnego, lecz uywanego do bada ambulatoryjnych (np. do gastroskopii).Czytaj take:

Wtroba, a moe jednak pcherzyk ciowy? Co naprawd ci boli?

Dieta dla wtroby

Wirusowe zapalenie wtroby typu C- cicha epidemia naszych czasw

Hepatolog

taczka