Zez

Zez jest wad wzroku spowodowan znacznym osabieniem misni ocznych. Osoby dotknite schorzeniem cho maj problemy z prowadzeniem samochodu lub obsugiwaniem niektrych maszyn, mog si pochwali doskonale rozwinit wyobrani przestrzenn.
Docz do nas na Facebooku!

Objawy

- widoczny zez

- obnienie ostroci wzroku zezujcego oka

- brak widzenia przestrzennego

Przyczyny

Zez, czyli brak koordynacji ruchowej gaek, jest spowodowany wadami wzroku (zwaszcza nadwzrocznoci), a take uszkodzeniami nerww.

Ryzyko zachorowania

Zwiksza si u wczeniakw, dzieci z urazami okooporodowymi; wadami wzroku; z zespoem Downa .

Powikania

Niedowidzenie, brak widzenia przestrzennego.

Diagnostyka

Badania: ostroci wzroku, wad refrakcji oka (po poraeniu akomodacji kroplami), dna oka , przedniego odcinka oka, naprzemiennego zakrywania oczu (cover test), kta zeza, ruchw oczu, widzenia obuocznego.

Leczenie

Korekcja wady wzroku za pomoc odpowiednich szkie okularowych; zasanianie silniejszego oka w celu zmuszenia sabszego do pracy; wiczenia mini gakoruchowych, ktre zapobiegaj utrwalaniu si zeza. Czasami wykonuje si zabieg operacyjny na miniach , aby odpowiednio ustawi oczy.

Czytaj take:

Wady wzroku uwarunkowane genetycznie

Jaskra - zodziejka obrazw

Krtkowzroczno (Myopia)

Oko - najlepszy aparat wiata. Jak to dziaa?

Daltonizm: ycie bez kolorw