Anoreksja nervosa (jadowstrt psychiczny)

Anoreksja, czyli jadowstrt psychiczny to rodzaj zaburzenia odywiania. Cierpice z jej powodu osoby celowo d do uzyskania idealnej sylwetki nieustannie zmniejszajc ilo przyjmowanych kalorii, co niejednokrotnie prowadzi do skrajnego wyniszczenia organizmu.
Docz do nas na Facebooku!

Objawy

- nadmierne wychudzenie, mimo przekonania chorego o zbyt duej masie ciaa

- ograniczanie iloci i kalorycznoci jedzenia (w pocztkowym stadium ukrywane i tumaczone np. zmian diety)

- obnienie cinienia krwi, ustanie (lub niepojawienie si) miesiczki , sucho i te zabarwienie skry, czasem pokrycie si skry meszkiem, wypadanie wosw, ble brzucha

- zamknicie si w sobie, zerwanie kontaktw z ludmiPrzyczyny

Nie do koca poznane. Znaczenie mog mie: wadliwie funkcjonujca rodzina, ze sztywnymi wizami, ograniczajca samodzielno dziecka, zazwyczaj z dominujc matk i mao zaangaowanym ojcem; prba ukrycia wasnej seksualnoci w okresie dojrzewania; denie do osignicia idealnego wizerunku szczupej kobiety.

Ryzyko zachorowania

Objawy jadowstrtu pojawiaj si zwykle midzy 14. a 18. r.. Ryzyko jest znacznie wysze u kobiet - zapadaj na anoreksj ok. 20 razy czciej ni mczyni; skaniaj do tego takie cechy, jak: perfekcjonizm, wysoki poziom tumionej agresji.

Diagnostyka

Lekarz podejrzewa anoreksj, jeli stwierdzi zmniejszenie masy ciaa o co najmniej 15 proc. masy prawidowej (u dzieci brak przyrostu wagi); zaburzenia hormonalne ; zaburzenia samooceny chorego dotyczce wasnego wygldu.

Powikania

Zaburzenia krenia i hormonalne, mier.

Leczenie

Najcisze przypadki (z ubytkiem wagi rzdu 80-85 proc.) leczy si w szpitalu pod 24-godzinnym nadzorem. Lejsze, gdy chory wsppracuje z lekarzem - ambulatoryjnie. Podstawow metod jest psychoterapia, czsto rodzinna (systemowa). Pracuje si z pacjentem nad zmian obrazu wasnego ciaa, zwikszeniem niezalenoci i urealnieniem ambicji, a take radzeniem sobie z agresj.

Leczenie farmakologiczne ma znaczenie wspomagajce. Podaje si leki przeciwdepresyjne , czasem neuroleptyki. Trwale udaje si wyleczy co czwart osob cierpic na anoreksj. Kolejne 45 proc. chorych wraca do masy ciaa z pogranicza normy.

Czytaj take:

Geny odpowiedzialne za anoreksj

Rywalizacja powoduje anoreksj

Cae ycie na diecie

Dwa dni diety w tygodniu skuteczniejsze ni cigy reim

Bulimia