Laryngomalacja

Laryngomalacja, czyli wrodzona wiotko krtani to jedno z czciej wystpujcych schorze u bardzo maych dzieci. Dolegliwo nie wymaga interwencji chirurgicznej i w wikszoci przypadkw mija samoistnie.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Za wystpienie laryngomalacji odpowiadaj niewyksztacone poczenia nerwowe budujce krta . Choroba stanowi przyczyn wikszoci wistw krtani i bardzo czsto towarzyszy refluksowi odkowo-przeykowemu . Najczciej zanika samoczynnie i nie wymaga specjalistycznego leczenia.

Objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem laryngomalacji jest wiszczcy dwik (tzw. stridor) pojawiajcy si przy kadym nabieraniu powietrza. W czasie wdechu powietrze przechodzi przez czciowo zapadnite struktury tworzce krta. Nagonia jest nadmiernie zgita, a fady nalewkowo-nagoniowe s przysadziste i skrcone w tzw. osi strzakowej, a fad midzynalewkowy (cz jamy krtani) osiga znaczn gboko. Wikszo tych zmian moe prowadzi do zmniejszenia jamy cian krtani, a tym samym doprowadzi do sinicy, dusznoci, a nawet zahamowania wzrostu.

wiszczenie nasila si w czasie paczu, jedzenia (moe znacznie utrudnia przyjmowanie pokarmw oraz wywoywa zgag) oraz leenia na wznak. Cho powstae zwenie nie utrudnia oddychania, to duy wysiek fizyczny lub infekcja wirusowa mog wywoa atak dusznoci.

Diagnoza

Zmiany w obrbie krtani potwierdza laryngoskopia. W czasie badania lekarz przytrzymuje jzyk gazikiem, drug rka wkada do jamy ustnej lekko ogrzane lusterko krtaniowe. Opierajc je na podniebieniu mikkim oraz jzyczku lekarz moe dokadanie obejrze krta. Nastpnie przyglda si nagoni, fadzie przedsionkowej, fadom gosowym, spoidu przedniemu i tylniemu, okolicy midzynalewkowej, nalewce oraz wejciu do przeyku. U osb z laryngomalacj na krtani widoczne s lady tzw. zarzucania treci odkowej, obrzk, zaczerwienienie oraz obecno resztek pokarmu. Zdarza si, e u niektrych pacjentw wystpuj inne, niezwizane z laryngomalcj zmiany w drogach oddechowych. W celu potwierdzenia diagnozy i wykluczenia innych schorze wykonuje si badanie RTG lub fluoroskopi (metoda wykorzystujca materiay fluoryzacyjne do uzyskania przewietlenia narzdu).

Leczenie

W wikszoci przypadkw, najbardziej dokuczliwe objawy utrzymuj si do 9 miesica ycia dziecka i najczciej cakowicie ustpuj, gdy koczy 2 lata. Bardzo rzadko zmiana nie znika samoistnie i wymaga dodatkowego leczenia. Najskuteczniejsz metod leczenia laryngomalacji jest tzw. supraglottoplastyka, czyli podcicie wizade nalewkowo-nagoniowych i usunicie nadmiaru bony luzowej. Zabieg przeprowadzany jest przy uyciu lasera i endoskopu , w znieczuleniu oglnym.

Czytaj take:

Struny gosowe (fady gosowe), czyli skd si bierze gos?

Direktoskopia

Zapalenie krtani u dziecka - interwencja lekarza konieczna

Krup wirusowy (ostre podgoniowe zapalenie krtani)

Stridor