Leptospirozy (krtowice)

Ta grupa chorb odzwierzcych wywoywana jest przez krtki, czyli przypominajce korkocig bakterie. Schorzenie rozpoznawane jest niemal na caym wiecie, z wyjtkiem obszarw polarnych lub subpolarnych. Leptospirozy uznawane s za choroby zawodowe wrd hodowcw zwierzt, pracownikw zakadw oczyszczania, rolnikw.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Kontakt z uryn zakaonego zwierzcia to najczstsza droga zakaenia. Bakterie Leptospira interrogans przedostaj si do organizmu czowieka poprzez uszkodzon skr lub bon luzow. W przebiegu choroby wyrnia si dwie fazy, pierwsza charakteryzuje si zakaeniem bakteryjnym krwi, druga to odpowied immunologiczna organizmu. Wysik krtek do tkanek i krwi prowadzi do uszkodzenia rdbonka naczy wosowatych. Mimo e reakcja ukadu immunologicznego jest szybka i bardzo skuteczna moe wywoa nieprzyjemne powikania jak taczka , uszkodzenie wtroby czy nerek.

W Polsce najczciej rozpoznawanymi typami krtowicy s choroba Weila (przenoszona przez szczury) oraz gorczka botna (rdem zakaenia jest mysz polna bd domowa).

Leptospirozy - objawy

Bakterie w ciele chorego najczciej daj o sobie zna po upywie 2-4 tygodni od zakaenia. Ich obecno wywouje wysok gorczk, biegunk, wymioty dreszcze, skazy krwotoczne , ble gowy, mini oraz staww. Czasem na spojwkach , bonach luzowych garda pojawiaj si pknicia. Wargi pokrywa opryszczka, a skr rumie lub rnopostaciowa wysypka. U wikszoci pacjentw dolegliwoci ustpuj po kilku dniach, a krtki z krwiobiegu przedostaj si i zajmuj jeden z organw.

Nawrt wysokiej gorczki zazwyczaj zwiastuje rozwj taczki, a tym samym najgroniejszej postaci schorzenia, czyli . chorob Weila (bardzo czsto bywa miertelna). W tym przypadku krtki mog zaatakowa wtrob, puca, nerki , serce, minie szkieletowe, a take opony mzgowo-rdzeniowe.

Leptospirozy - diagnoza

Towarzyszce zakaeniu dolegliwoci bardzo czsto czone s z grypa lub przezibieniem, dlatego proces diagnostyczny ma tu szczeglne znaczenie. W pierwszej kolejnoci naley przeprowadzi szczegowy wywiad z pacjentem (przede wszystkim powinno pa pytanie o wykonywany zawd oraz ewentualne kpiele w jeziorach bd stawach). Nastpnie wykonuje si szereg bada laboratoryjnych. Morfologia wykazuje znaczny wzrost leukocytw oraz erytrocytw, za w moczu pojawia si biako. Najskuteczniejsz metod diagnostyczna u pacjentw z podejrzeniem krtowicy s badania serologiczne.

Leptospirozy - leczenie

Metoda leczenia leptospirozy zaley przede wszystkim od typu oraz stopnia zaawansowania choroby. Wczesne rozpoznanie i w por wprowadzone leczenie to jedyny sposb na uniknicie bardzo gronych powika. Poniewa choroba jest trudna w zdiagnozowaniu oraz w leczeniu osoby znajdujce si w grupie ryzyka, w momencie pojawienia si niepokojcych objaww powinny jak najszybciej uda si do lekarza.

Czytaj take:

Hymenolepioza

Leiszmanioza

Schistosomatoza

Nokaridoza

Toksorakoza