Leiszmanioza

Ta grupa chorb pasoytniczych wystpuje gwnie w Ameryce Poudniowej i Azji Zachodniej. Za jej rozwj odpowiadaj pasoyty przenoszone przez samice muchwki. W zalenoci od gatunku odpowiedzialnego za rozwj choroby medycyna wyrnia trzy postaci schorzenia - trzewn, skrn oraz skrno-luzwkow.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Najprostsz drog zakaenia jest ugryzienie lub rozgniecienie i wtarcie do rany martwego owada. Dziki zawartym w linie muchwki rodkom znieczulajcym i przeciwzapalnym bytujcy w jej ciele pasoyt, zaliczany do wiciowcw, przedostaje si do krwiobiegu czowieka.

Objawy i diagnoza

Charakter, a take pojawiajce si u chorych objawy uzalenione s od rodzaju pasoyta. Najgroniejszym typem leiszmaniozy jest posta trzewna, nazywana take kala-azar, czarn febr, gorczk dum-dum. Przenoszona jest przez Leishmania donovani, L. infantum i L. chagasi. Zakaeni nimi pacjenci maj gorczk (utrzymuje si duej ni dwa tygodnie i nie spada mimo podania lekw przeciwmalarycznych), obrzki, nudnoci oraz obficie si poc. Jama otrzewna wypenia si pynem, dodatkowo obserwuje si znaczny spadek masy ciaa, a skra nabiera szarego odcieniu.

Leiszmanioza skrna, nazywana biaym trdem, przenoszona jest przez wiciowce: L. major, L. tropica, L. mexicana, L. aeothiopica. Ta posta choroby objawia si owrzodzeniem skry , pozostawiajc blizny martwic tkanki. Twarz, szyj oraz koczyny pokrywaj trudno gojce si rany.

Leiszmanioza skrno-luzwkowa wywoana jest zakaeniem L. brasiliensis. U pacjentw z tym typem choroby dochodzi do uszkodzenia tkanek mikkich oraz znieksztacenia ksztatu twarzy, chrzstek i koci nosa

Diagnoz stawia si w oparciu o biopsj szpiku kostnego, wtroby oraz rozmaz krwi pod ktem obecnoci pasoyta. Czasem zdarza si, e leiszmanioza rozpoznawana jest u pacjentw z AIDS .

Leczenie

Zakaenie leiszmanioz moe by miertelne i wymaga jak najszybszego podania antybiotykw oraz zwizkw antymonu. Przy postaci leiszmaniozy skrnej leki wzbogaca si o ketokonazol, a od niedawna niektre cytostatyki. Jednak najlepsz metod walki z chorob s szczepienia oraz unikania miejsc, w ktrych wystpuj muchwki.

Czytaj take:

Choroba Chagasa

Loajoza

Kryptosporydioza

Botulizm

Enterobioza (Owsica)