Choroba Beheta (choroba Behceta)

Choroba Beheta to jedno ze schorze dotykajcych naczynia krwionone. Zmiany mog pojawi si niezalenie od ich wielkoci i bardzo czsto prowadz do owrzodze skry oraz zajcia staww lub ukadu pokarmowego. Mimo e schorzenie zaliczane jest do wyjtkowo rzadkich, to w krajach Bliskiego Wschodu odnotowuje si 80-370 przypadkw na 100 tys. mieszkacw, w cigu rok.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Wada genetyczna, zakaenie lub choroba immunologiczna sprawiaj, e obecne we krwi leukocyty zaczynaj atakowa i uszkadza naczynia krwionone. W przypadku choroby Behceta stan zapalny obejmuje zarwno mae, rednie, jak i due naczynia. Mimo e zmiany najczciej dotkaj skr mog pojawi si take w obrbie narzdw wewntrznych np. staww, oczu, ukadu nerwowego lub pokarmowego.

Objawy choroby Beheta

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby s owrzodzenia jamy ustnej tzw. afty. Pojawiaj si u wszystkich pacjentw i zajmuj przede wszystkim bony luzowe policzkw, jzyk, wargi, migdaki, dzisa i jzyczek. Bardzo czsto bolesne zmiany pokrywaj narzdy pciowe chorego. S one wtedy gbsze i duo trudniejsze w leczeniu, mog pozostawia blizny. Podobnie jak te w jamie ustnej nawracaj.

W przypadku kobiet zmiany skrne, niekiedy przechodz w rumie guzowaty , za u panw zajmuj przede wszystkim szyj i przypominaj trdzik . Stan zapalny w naczyniach krwiononych sprawia, e skra staje si nadwraliwa, a kady, nawet niewielki uraz wywouje zapalenie (tzw. patergia).

U duej czci chorych pojawiaj si kopoty ze wzrokiem. Pacjenci skar si na podwjne widzenie oraz wiatowstrt . Gdy zapalenie dotknie stawy (gwnie koczyny dolne) pojawiaj si zaczerwienienie i obrzki. Towarzyszcy bl moe powodowa sztywno dolnego odcinaka krgosupa oraz poladkw. Wraz z ze zmianami w ukadzie pokarmowym chorym dokucza bl brzucha , wymioty. Niejednokrotnie w stolcu pojawia si krew .

Choroba Behceta nie pozostaje obojtna take wobec ukadu nerwowego. Bl gowy, ze samopoczucie, otpienie, kopoty ze suchem, te objawy zazwyczaj pojawiaj si najpniej, nawet po upywie kilku lat od wystpienia zmian w jamie ustnej.

Diagnoza choroby Beheta

Ze wzgldu na niespecyficzne i szerokie spektrum objaww diagnoza jest wyjtkowo trudna i polega na wykluczaniu kolejnych schorze. W pierwszej kolejnoci obok szczegowego wywiadu z pacjentem wykonuje si szereg bada podstawowych. Morfologia wykazuje podwyszone OB. oraz CRP, lekk anemi oraz wysokie stenie leukocytw. Cho medycyna nie zna testu pozwalajcego potwierdzi lub wykluczy chorob Behceta, to w przypadku jej podejrzenia wykonuje si tzw. test patergii. Polega on na nakuciu ig skry chorego. Pojawienie si po upywie 24-48 godzin w miejscu wkucia zmiany zapalnej lub owrzodzenia moe sugerowa zapalenie naczy.

Dodatkowo w zalenoci od podejrze lekarza siga si po badania obrazowe.

Leczenia choroby Beheta

Choroba ma bardzo nieregularny przebieg z okresami nawrotw i remisji. Sposb leczenia uzaleniony jest od postaci i szybkoci z jak si rozwija. Jeli zmiany s delikatne tj. gdy zmiany dotykaj jedynie skry i luzwki wystarczajce s maci na bazie glikosterydw oraz antybiotykoterapia. U pacjentw, u ktrych zmiany te s bardziej rozlege podaje si odpowiednio silniejsze farmaceutyki. Przy zajciu narzdw wewntrznych take stosuje si leczenie farmakologiczne. Obok glikokortykosteroidw, podaje si m.in. cyklosporyn , niektre leki cytostatyczne (stosowane s m.in. w leczeniu nowotworw) oraz immunosupresyjne . Przez cay czas leczenia pacjent musi by pod sta opiek lekarza.

Czytaj take:

Zesp Sneddona

Obrzk naczynioruchowy

Choroba Duhringa (Choroba Dhringa)

Infekcyjne zapalenie staww

ojotokowe zapalenie skry