Kamica szczawianowa - objawy, diagnoza, leczenie

Kamica szczawianowa to jedna z odmian kamicy nerkowej. Rozwj schorzenia spowodowany jest nadmiernym odkadaniem si w nerkach oraz drogach moczowych szczawianw. Mimo e diagnozowana jest stosunkowo czsto to przyczyny zalegania tego zwizku chemicznego nie s do koca znane.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Szczawiany to organiczne zwizki chemiczne, sole oraz estry, bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie. Do organizmu czowieka najczciej trafiaj wraz z poywieniem. Nastpnie trafiaj do nerek , a ich nadmiar wydalany jest wraz z moczem. Zaburzony metabolizm szczawianw skutkujcy ich odkadaniem moe by spowodowany rnymi czynnikami. Zdaniem specjalistw nie bez znaczenia s uwarunkowania genetyczne, czste infekcje drg moczowych, stosowana dieta oraz oglny stan zdrowia pacjenta. Bardzo czsto zdarza si, e nie wiedz oni o chorobie i nie maj wiadomoci zagroenia.

Kamica szczawianowa objawy

Kamica szczawianowa pocztkowo nie daje adnych objaww. Nieprzyjemne dolegliwoci pojawiaj si w momencie uwolnienia kamienia ich przemieszczania si do drg moczowych. W takich sytuacjach pacjenci skar si na kolk nerkow, czyli bardzo silny, promieniujcy bl w dole plecw oraz boku (niekiedy powoduje omdlenia). Pojawia si gorczka, dreszcze , nudnoci oraz wymioty.

Kamica szczawianowa diagnoza

Pierwszym etapem stawiania rozpoznania kamicy szczawianowej jest wywiad z pacjentem i analiza objaww klinicznych. W badaniach fizykalnych obserwuje si wzmoone napicie miniowe po stronie kolki oraz bolesno w okolicy nerkowej. Nastpnie siga si po USG oraz tomografie komputerow wykonywan bez kontrastu. Jeli nadal pojawiaj si wtpliwoci lub niemonoci wykonania tomografii konieczna jest urografia, czyli badanie pomiaru przepywu moczu poczone z USG jamy brzusznej . Badanie moczu moe wykazywa krwiomocz, a morfologia podwyszone OB.

oraz CRP .

Kamica szczawianowa leczenie

Podstaw leczenia kamicy szczawianowej jest agodzenie objaww. Pocztkowo siga si po niesteroidowe leki przeciwzapalne (podawane doylnie lub doustnie), jeli nie daj one zadawalajcych efektw zastpuje si je rodkami narkotycznymi. W obu przypadkach, a przede wszystkich tych szczeglnie cikich konieczna jest hospitalizacja. Zabiegi operacyjne wykonuje si w zalenoci od stanu pacjenta oraz wielkoci kamieni. Mniejsze zazwyczaj wydalane s przez samych pacjentw, wiksze wymagaj interwencji chirurga.

Niezalenie od typu schorzenia, kamica to choroba przewleka i nawracajca, dlatego tak wane jest stosowanie si do zalece lekarzy oraz specjalnej diety. Przy postaci szczawianowej naley ograniczy produkty spoywcze bogate w szczawiany, wyeliminowane powinny by kakao, czekolada , kawa, szczaw, rabarbar i szpinak. Warto zastpi je produktami zboowymi z penego ziarna, owocami cytrusowymi misem. Naley ograniczy spoywanie mleka i jego przetworw, ryb i jajek. Zaleca si take przyjmowanie duych iloci pynw, najlepiej wody niegazowanej.Czytaj take:

Hematuria (Krwiomocz)

Moczwka prosta

Hiperaldosteronizm wtrny (Aldosteronizm wtrny)

Kwasica propionowa

Kamica fosforanowa