Kacheksja - skutek przewlekej choroby. Jak wspiera pacjenta?

Wyniszczenie organizmu wskutek choroby nowotworowej, czyli kacheksja to zoony i postpujcy proces metaboliczny prowadzcy do skrajnego wyczerpania organizmu. Mimo e kojarzony jest z bardzo zaawansowan postaci nowotworu moe rozwija si take u pacjentw z AIDS oraz przy niektrych schorzeniach nerek, serca oraz puc.
Docz do nas na Facebooku!

Kacheksja, w dosownym tumaczeniu oznacza zy stan ciaa i wystpuje u ponad 80 proc. cierpicych z powodu przewlekej choroby nowotworowej. Jednak skrajne wyniszczenie organizmu moe towarzyszy take AIDS , niewydolnoci serca, niewydolnoci nerek oraz przewlekej obturacyjnej chorobie puc. Proces ten charakteryzuje si nie tylko znacznym zmniejszeniem tkanki tuszczowej, ale zanikiem mini i aknienia.

Objawy

Obok znacznej utraty masy ciaa i braku apetytu (wrcz jadowstrtu) uszkodzeniu ulegaj niektre narzdy wewntrzne. Dodatkowo pojawiaj si nudnoci, zaburzenia czucia, obrzk, niedokrwisto oraz hipermetabolizm, czyli rozkad tuszczw i biaek zgromadzonych w organizmie.

Kacheksja nadmiernie pobudza ukad hormonalny przez co znacznie wzrasta stenie kortyzolu, aldosteronu , angiotensyny oraz aktywno reniny. Proces wyniszczenia prowadzi do spadku poziomu insuliny oraz podwyszenia warto OB. i CRP .

W przypadku wyniszczenia zazwyczaj nie wykonuje si ani dodatkowych bada laboratoryjnych, ani testw immunologicznych. Stan zdrowia pacjenta, postp choroby oraz wytwarzane przez ni markery znaczco wpywaj na ich wynik, przez co staj si mao wiarygodne.

Leczenie

Prba zagodzenia objaww wyniszczenia podejmowana jest niezalenie od stopnia zmian i rokowania. Najczciej obejmuje ono leczenie farmakologiczne, diet (bogata w biako, posiki energetyczne przyjmowane czsto, ale w maych ilociach - przy ywieniu doustnym, bardzo czsto przechodzi si na ywienie pozajelitowe), oraz rehabilitacj. Celem leczenie jest opanowanie schorzenia, wyeliminowanie nudnoci, wymiotw, przywrcenia apetytu oraz waciwej perystaltyki jelit, poprawy wchaniania i zredukowania anemii . Przede wszystkim jednak skupia si na agodzeniu blu i poprawie nastroju chorego. W skrajnych przypadkach, gdy pojawia si niedronoci spowodowana rozrostem komrek nowotworowych konieczny jest zabieg operacyjny.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Rak

Nowotwr

Misak Ewinga (Guz Ewinga)

Nowotwory - profilaktyka i wczesne wykrywanie

Charactwo, czyli wyniszczenie