Kserostomia

Kserostomia to nadmierna sucho bon luzowych jamy ustnej. Schorzenie zazwyczaj spowodowane jest uszkodzeniem linianek, zdarza si jednak, e ma podoe psychosomatyczne lub stanowi konsekwencj przyjmowania niektrych rodkw odurzajcych np. metamfetaminy.
Docz do nas na Facebooku!

Rozwj choroby zwizany jest przede wszystkim z maym (mniej ni <0,1 ml/min) lub cakowitym zatrzymaniem wydzielania liny przez linianki. W zalenoci od wywoujcego j czynnika medycyna wyrnia dwa rodzaje kserostomii - rzekom oraz prawdziw. Pierwsza z nich to zazwyczaj subiektywne wraenie suchoci w jamie ustnej mogce pojawi si przy niektrych zaburzeniach lub nerwicy np. wegetatywnej. Druga posta choroby - prawdziwa zwizana jest z uszkodzeniem linianek.

Nieprawidowe funkcjonowanie linianek bywa take czone z przyjmowaniem niektrych lekw (np. moczopdne, przeciwhistaminowe, przeciwdepresyjne, rozszerzajce oskrzela ). Sucho w jamie ustnej czciej pojawia si u osb cierpicych z powodu zespou Sjogrena (zaraz po lekach i radioterapii to najczstsza przyczyna wystpowania kserostomii), niedoczynnoci tarczycy, cukrzycy, sarkoidozy, niektrych typw anemii, AIDS, grzybicy jamy ustnej, tocznia rumieniowatego oraz pokrzywki. Zdarza si, e linianki nie wytwarzaj odpowiedniej iloci liny przy niedoborach witamin z grupy B (przede wszystkim B1 i B6), przy odwodnieniu, paleniu papierosw, a take u pacjentw po radioterapii gowy i szyi.

Objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem kserostomii jest pieczenie jzyka oraz warg. Niewystarczajca ilo liny sprzyja powstawaniu owrzodze oraz rozwojowi tzw. prchnicy kwitncej, czyli bardzo szybko postpujcych zmian obejmujcych wiele zbw naraz. Chorzy maj problem z poykaniem oraz przyjmowaniem pokarmw, mwieniem oraz rozpoznawaniem i odczuwaniem smakw. Staj si bardziej podatni na infekcje bakteryjno-grzybicze, sucho i zmiany zabarwienia bony luzowej.

Diagnoza

Wraz z pojawieniem si pierwszych dolegliwoci mona skorzysta z porady lekarza stomatologa. W oparciu o wywiad oraz wstpne rozpoznanie potrafi on zaproponowa dalsz drog leczenia. Jednym z bardziej pomocnych bada wykonywanych przy podejrzeniu kserostomii jest sialometria. Pozwala ona na sprawdzenie iloci oraz szybkoci z jak wytwarzana jest lina. Jeli warto przy stymulacji (sztucznym pobudzaniu linianek) waha si midzy 0,2-0,5 ml/min to niemal jednoznacznie potwierdza si uszkodzenie linianek. Naley jednak pamita e w tego typu pomiarach bardzo czsto pojawiaj si due wahania, dlatego wynik powinien zosta zinterpretowany przez lekarza. Jeli schorzenie nie ma zwizku z uszkodzeniem, ani chorob czy przyjmowanymi lekami konieczna jest konsultacja psychologiczna .

Leczenie

Postpowanie zalene jest przede wszystkim od czynnika odpowiedzialnego za pojawienie si choroby. W przypadku gdy nadmierna sucho spowodowana jest chorob ustrojow konieczne jest jak najszybsze rozpoczcie leczenia. Niekiedy dodatkowo podawane s rodki pobudzajce wydzielanie liny (poprawiaj one i przyspieszaj regeneracje gruczow u pacjentw po radioterapii). Jednym ze sposobw na aktywowanie linianek jest ucie gum lub pastylek, najlepiej pozbawionych cukru , o kwanym, intensywnym smaku.

rodki dorane nie zawsze przynosz oczekiwane efekty. Aby zapewni odpowiednie "nawodnienie" siga si po tzw. sztuczn lin. rodki te pozwalaj zmikczy, nawily bon luzow a prawidowa profilaktyka (nie tylko mycie czy nitkowanie, ale stosowanie specjalnych pukanek i maci z fluorem) chroni zby oraz ca jam ustn przed infekcjami oraz chorobami przyzbia. Pacjenci z kserostomi powinni wykluczy z menu cukier oraz lepkie, atwo przyklejajce si do zbw produkty.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Zesp Mobiusa

Halitoza

Manometria przeyku

Refluks odkowo przeykowy

Achalazja przeyku