Wypadnicie dysku

Zmiany chorobowe w obrbie krgosupa mog mie rne pochodzenie i skal. Jedn z czciej wystpujcych dolegliwoci, ktra moe przerodzi si w chorob zwyrodnieniow krgosupa jest wypadnicie dysku.
Docz do nas na Facebooku!

Schorzenie nazywane potocznie wypadniciem dysku polega na wysuniciu si tkanki z przestrzeni midzykrgowej. Pomidzy krgami, ktre buduj krgosup znajduj si dyski (na ich budow skadaj si jdra miadycowe oraz piercienie wkniste). Wysunicie fragmentu lub caoci dysku w kierunku kanau krgowego albo korzeni nerwowych nazywane jest wypadniciem dysku.

Objawy

Do wypadnicia dysku najczciej dochodzi w skutek urazu mechanicznego. Bardzo czsto schorzenie wystpuje u osb po wypadkach komunikacyjnych. Ten rodzaj urazu krgosupa, podobnie jak inne dolegliwoci w jego obrbie, charakteryzuj si silnym blem, ktry nasila si w czasie wysiku fizycznego. Bardzo czsto bl promieniuje na koczyny dolne (tzw. rwa kulszowa), rzadziej grne. Wikszo pacjentw skary si na drtwienie oraz mrowienie. Jeli uraz krgosupa obejmuje okolice koci ogonowej mog si pojawi problemy z oddawaniem moczu lub stolca .

Diagnoza

Waciw diagnoz pomaga postawi badanie RTG, tomografia lub rezonans magnetyczny. Na podstawie uzyskanych zdj mona okreli rodzaj zmiany chorobowej i wykluczy inne schorzenia mogce dawa podobne objawy.

Leczenie

Wypadnicie dysku leczy si przede wszystkim farmakologicznie. Najczciej podaje si leki przeciwblowe oraz przeciwzapalne. Zalecany jest rwnie kilkutygodniowy odpoczynek.

Zabiegi operacyjne polegajce na czciowym lub cakowitym usuniciu dysku i zastpieniu go protez, wykonywane s jednak stosunkowo rzadko. Przeznaczone s one dla pacjentw, u ktrych dolegliwoci utrzymuj si duej ni 6 tygodni.

Interwencja chirurga jest niezbdna u pacjentw, ktrym przyjmowane leki przeciwblowe nie przynosz ulgi. W takich przypadkach wykonuje si mikrodiscektomi, discektomi endoskopow lub siga po system przezskrnej niskotemperaturowej krioblacji (tak zwana nukleoplastyka) krka midzykrgowego. W agodzeniu dolegliwoci krgosupa czsto siga si po zabiegi rehabilitacyjne oraz fizykoterapi.Czytaj take:

Dyskopatia

Bl krgosupa

Lumbago

Krgosup czy nerki? Co mnie boli?

Dyskopatia ldwiowa