Fotodermatoza

Niektre kosmetyki, poywienie czy leki mog powodowa nadwraliwo na promieniowanie UV. Zmiany skrne wywoane fotodermatoz, czyli nadwraliwoci skry na soce czsto czone s chorobami skrnymi, a nie z alergi na soce.
Uczulenie na soce najczciej wywoywane jest przez ostre, letnie soce. Zdarza si jednak, e duo sabsze promienie np. jesienne czy zimowe mog wywoa zmiany na skrze. Alergi wywouj generowane przez soce promieniowanie UVA (dugie) i UVB (krtkie). Najczciej i najmocniej uczula pierwsze z nich.

Objawy

Przyczyny wystpowania fotodermatozy nie s do koca znane. Nadwraliwo na soce mog wywoa niektre kosmetyki stosowane przy pielgnacji skry, leki, rodki chemiczne oraz uwarunkowania genetyczne. Ze wzgldy na pochodzenie schorzenia wyrnia si jego cztery rodzaje:

- fotodermatoza idiopatyczna - wystpuje czciej u dzieci, do tej grupy zalicza si m.in. pokrzywk soneczn oraz przewleke zmiany posoneczne

- fotodermatoza genetyczna - pojawia si w skutek wad genetycznych i najczciej stanowi objaw innego schorzenia np. zesp Blooma, zesp Cockayne'a, zespl Rothmunda-Thompsona

- fotodermatoza metaboliczna - zdarza si, e zmiany skrne maj podoe metaboliczne. Najczciej wystpujcymi tego rodzaju zmianami skrnymi s porfiria oraz tzw. rumie lombardzki (nazywany te pelagr i wywouje go niedobr witaminy B )

- fotodermatoza egzogenna - wywouje j substancja chemiczna, leki (tetracykliny, sulfonamidy) oraz niektre barwniki wykorzystywane do produkcji kosmetykw (np. farby do wosw, produkty majce w skadzie dziurawiec).

Nadwraliwo na soce charakteryzuje si drobn, swdzc wysypk. Zdarza si, e skra chorego pokrywa si bblami przypominajcymi oparzenie pokrzyw. Dodatkowo pojawia si opuchlizna. Cz uczulonych skary si na ble gowy i biegunk .

Diagnoza i leczenie

W celu postawienia waciwej diagnozy wykonuje si prby rumieniowe, wietlne oraz fototoksyczne. Polegaj one na sztucznym nawietlaniu skry. Promieniowanie pochodzi z rnych rde i ma rne natenie.

Leczenie fotodermatozy opiera si przede wszystkim na agodzeniu objaww. Dziki odpowiednim kremom z wysokim filtrem udaje si unikn kolejnych atakw alergii. Niestety dobr waciwego kosmetyku moe by kopotliwy. Kady cierpicy na fotodermatoz powinien unika wystawiania skry na dziaanie promieni sonecznych.Docz do nas na Facebooku!