Malaria (zimnica) objawy, leczenie, profilaktyka

Malaria jest chorob tropikaln. Mona si ni zarazi si poprzez ukszenie samicy komara, zainfekowan ig lub przez transfuzj zaraonej krwi.
Wystpuje w Afryce rodkowej i Poudniowej, Ameryce Centralnej, Poudniu Azji, Oceanii, poudniu USA oraz rdziemnomorskich krajach Europy. Rocznie odnotowuje si 300-500 mln nowych zachorowa i 1,5 do 2,7 mln zgonw.

Malaria wywoywana jest przez cztery rodzaje zarodcw malarii: zarodziec sierpowaty Plasmodium falciparum, zarodziec ruchliwy Plasmodium vivax, zarodziec owalny Plasmodium ovale i zarodziec pasmowy Plasmodium malariae.

Malari u czowieka najczciej powoduje zarodziec ruchliwy i sierpowaty. Ten ostatni jest przyczyn cikich postaci malarii i czsto koczy si mierci. Na zachorowanie najbardziej naraone s dzieci do 5 roku ycia oraz kobiety w ciy mieszkajce na terenach malarycznych oraz osoby podrujce m.in. z Europy.

Chorob mona zarazi si poprzez ukszenie samicy komara, zainfekowan ig lub przez transfuzj zaraonej krwi. Zarodce malarii przenosz si do wtroby, dostaj do wntrza erytrocytw i tam rozmnaaj. Proces ten prowadzi do niszczenia czerwonych krwinek i w konsekwencji wikszoci objaww malarii.

Okres inkubacji choroby jest zaleny od rodzaju zarodca malarii, np. zarodziec pasmowy rozmnaa si do 50 dni. W wikszoci przypadkw choroba daje o sobie zna po 1-2 tygodniach od zaraenia. Przyjmowanie lekw przeciwmalarycznych w przeszoci take moe opni proces rozwoju choroby.

Malaria: objawy

Pierwszym objawem malarii s napadowe dreszcze oraz bardzo wysoka gorczka (nawet powyej 40 st. C. Nastpnie pojawiaj si mocne pocenia i nagy spadek temperatury ciaa. Towarzysz im ble gowy, nudnoci, wymioty i czasami biegunka, oglne osabienie organizmu, ble misni i staww. Czsto zachodzi take do zaburze wiadomoci.

Malaria: leczenie

W leczeniu malarii stosuje si leki: chlorochin, meflochin, chinin, prymachin, doksycyklin oraz odpowiednio dostosowane leki skojarzone. Leczenie powinno by prowadzone wycznie pod nadzorem lekarza z kliniki zajmujcej si medycyn tropikaln, poniewa leki na malari mog mie niebezpieczne dla organizmu skutki uboczne.

Malaria moe prowadzi do wielu powika, np.: niedokrwistoci, malarii mzgowej, skazy krwotocznej, ostrej niewydolnoci oddechowej, wstrzsu, niewydolnoci nerek, obrzku puc.

Malaria: profilaktyka

W leczeniu malarii niezwykle wane jest szybkie leczenie chorych ludzi, poniewa s oni potencjalnym rdem zakaenia. Kraje zagroone malari prowadz walk z komarami poprzez osuszanie bagien i niszczenie komarw rodkami chemicznymi. Przebywajc na terenach malarycznych naley przyjmowa profilaktycznie leki przeciwmalaryczne przed, w trakcie i tydzie po powrocie. Leki te musz by skonsultowane z lekarzem.

Czytaj take:

Wgorczyca