Borelioza

Borelioza (krtkowica kleszczowa lub choroba z Lyme) jest chorob wielonarzdow przenoszon zwykle przez kleszcze. Niepokoi fakt, e w ostatnich latach zwiksza si liczba osb dotknitych t chorob. W Polsce przede wszystkim zagroone s tereny wschodnie, a take Podlasie, Mazury i Opolszczyzna.
Objawy

Borelioza jest chorob niebezpieczn ze wzgldu na to, e waciwie brak jest jednoznacznych objaww jej wystpowania. Jedynym udowodnionym symptomem choroby jest rumie wdrujcy. Pocztkowo ma on ksztat koa do regularnego i pojawia si w rnych miejscach, niekoniecznie w miejscu ukszenia. Z czasem zwiksza znacznie swj rozmiar, a nastpnie zaczyna zanika od rodka a do krawdzi koa. Niestety u przeszo 33% chorych rumie nie wystpuje w ogle.Inne objawy, ktre mog wskazywa na borelioz nie s ju tak jednoznaczne i mog towarzyszy rnym chorobom. Niemniej jednak powinny skoni do odwiedzenia lekarza. Chory moe odczuwa pewne zmiany w syszeniu, jakie szumy, chwilowy zanik suchu. Bez jakiejkolwiek przyczyny moe mie ostre ble, uczucia zimna i gorca. Czasem dochodzi do jednostronnego paraliu twarzy, drgania, dygotania i skurczy mini. Chory moe mie take problemy psychiczne: depresj, poczucie zagubienia i zagubienia. Mog pojawi si take problemy z mwieniem oraz zaburzenia wzroku. Ponadto o boreliozie wiadczy mog zmiany stawowe, ktre przy nie leczonej chorobie, mog ulec znieksztaceniu.

Charakterystycznym objawem europejskiej odmiany boreliozy jest zanikowe zapalenie skry.

Powikania

Niejednoznaczno objaww choroby i trudna diagnostyka powoduje, e borelioza czsto rozwija si niezauwaona bardzo dugo w organizmie czowieka, co moe doprowadzi do cikich powika. Najbardziej niebezpieczne s powikania mzgowe, sercowe i stawowe.

Neuroborelioza (powikania mzgowe) moe wystpi jako zapalenie opon mzgowych lub nawet zapalenie samego mzgu. Wczenie podjte leczenie moe zapobiec zmianom w ukadzie nerwowym. Gdy jednak leczenia zabraknie choroba moe prowadzi do poraenia nerwu twarzowego, niedomykalnoci powiek, poraenie mini lub uszkodzenie nerww czaszkowych. Neuroborelioza moe by take przyczyn depresji i otpienia.

Dosy rzadko wystpuj powikania sercowe oraz stawowe. W przypadku pierwszych odczuwane jest nierwne bicie serca, a w skrajnych przypadkach moe pojawi si niewydolno serca. W przypadku powika stawowych mamy do czynienia najczciej z zapaleniem staww kolana i biodra, w najgorszym przypadku ich znieksztaceniem.

Leczenie

Wczesne wykryta borelioza wymaga podania antybiotyku przez okres tygodnia do kilku miesicy. Wikszo chorych pozbywa si choroby, ale niewielka cz moe spodziewa si jej nawrotu. Wana jest take dieta bogata w cynk, kwas foliowy, magnez, jod i witaminy A, B,C, D3.

Borelioza przewleka leczona jest od trzech do kilku tygodni, a objawy po leczeniu nazywane s okresem poboreliozowym.

Profilaktyka

Najskuteczniejsz metod uniknicia boreliozy jest ochrona przed kleszczami, szczeglnie w okresie od marca do listopada. Na spacery do lasu naley ubiera c si w ubranie zasaniajce ciao. Naley unika zaroli i wysokich traw i uywa preparatw odstraszajcych kleszcze. Wane jest, aby po powrocie ze spaceru po lesie lub parku sprawdzi dokadnie czy gdzie nie pojawi si kleszcz. Niestety nie ma szczepionki na borelioz.

Inne choroby odzwierzce:

Bruceloza (Gorczka maltaska)

Toksoplazmoza

Erlichioza

Anaplazmoza