Koronarografia - opis badania

Koronarografia to rodzaj badania obrazowego ttnic wiecowych. Bardzo czsto zlecane jest u pacjentw z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca.
Docz do nas na Facebooku!

Koronarografia podstawowe informacje

Cewnikowanie (koronarografia) serca jest inwazyjnym badaniem, ktre polega na wprowadzeniu jednego lub wicej cewnikw do serca i otaczajcych naczy. Przez cewnik wstrzykiwany jest specjalny (widoczny w promieniach Rentgena) barwnik tzw. "kontrast", ktry umoliwia wykonanie szczegowych zdj naczy krwiononych zaopatrujcych serce. Cewnikowanie serca jest czsto przeprowadzane w celu oceny naczy wiecowych (doprowadzajcych krew do minia serca). Badanie dostarcza rwnie informacji o wygldzie i funkcji zastawek serca, zdolnoci do toczenia krwi i cinieniach panujcych w komorach serca.

Koronarografia opis badania

Koronarografia jest przeprowadzana w warunkach szpitalnych, w wyspecjalizowanym gabinecie podobnym pod wieloma wzgldami do sali operacyjnej. Przed rozpoczciem badania pacjent dostaje kroplwk, na klatk piersiow przyklejane s zakada si elektrody EKG (aby ocenia czsto i rytm serca podczas badania). Zaoony zostanie rwnie mankiet do mierzenia cinienia tak by cinienie byo mierzone co pewien czas. Chocia pacjent nie jest usypiany do zabiegu, podaje si leki uspokajajce aby uatwi odprenie podczas zabiegu. Nastpnie pacjent jest ukadany na plecach i okadany sterylnymi serwetami. Podczas zabiegu powinien lee jak najbardziej nieruchomo jak to tylko moliwe. Cewnik stosowany w tym zabiegu jest wprowadzany zwykle w okolicy pachwiny, ale moe by wprowadzony te z przedramienia. Przed wprowadzeniem cewnika lekarz znieczula miejsce wkucia miejscowym rodkiem znieczulajcym, podczas podawania tego rodka pacjent moe odczuwa pieczenie. Kiedy cewnik jest w yle wprowadza si przez jego wiato "prowadnic" (metalowy drut), po ktrym nastpnie wprowadzana jest przez yy do prawej komory serca plastikowa rurka. W tym momencie podczane s urzdzenia pomiarowe do cewnika i dokonywane pomiary cinie wewntrz serca. Nastpnie podawany jest przez cewnik specjalny (widzialny na zdjciu rentgenowskim) barwnik "kontrast". Podczas podawania kontrastu niektrzy pacjenci maj uczucie gorca. Po podaniu kontrastu wykonywane s zdjcia rentgenowskie serca i otaczajcych naczy. Pacjent moe by poproszony o gbokie oddychanie lub kasanie przy wykonywaniu niektrych zdj. Cae badanie trwa kilkadziesit minut. Po zakoczeniu badania usuwany jest cewnik i w miejsce wkucia (pachwina lub przedrami) zakadany jest opatrunek uciskowy na ok. 15 minut. Nastpnie pacjent jest transportowany od specjalnego pokoju obserwacyjnego lub na swoje ko szpitalne. Jeeli cewnik by wprowadzany przez pachwin pacjent powinien pozosta w pozycji lecej przez dwie do szeciu godzin. Nie wolno zgina uytej do badania koczyny. W tym czasie pielgniarka bdzie czsto sprawdzaa cinienie krwi, ttno i miejsce wprowadzenia cewnika. Leki przeciwblowe bd stosowane w razie potrzeby, ale pewien dyskomfort bdzie odczuwany w okolicy po cewniku. Pocztkowo po badaniu pacjent otrzymuje tylko pyny do picia. Dieta bdzie wzbogacana o dodatkowe elementy w cigu kilku godzin. Zwykle po badaniu pacjenci pozostaj w szpitalu do nastpnego dnia i s wypisywani do domu, ale czasami mog by wypisani tego samego dnia wieczorem po kilku godzinach obserwacji.Koronarografia przygotowanie do badania

Pacjent jest proszony o nie jedzenie i nie picie przez co najmniej 8 godzin przed badaniem. Niektre leki, szczeglnie przeciwkrzepliwe albo rozrzedzajce krew, bd czasowo wycofane przed testem. Lekarz zada bada krwi , przewietlenia klatki piersiowej, EKG. Przed badaniem lekarz powinien wyjani na czym polega badanie i jakie niesie ze sob ryzyko, pacjent musi zoy pisemn zgod na to badanie. Poniewa podczas badania wstrzykuje si do krwi kontrast oparty na jodynie, naley poinformowa i jakiejkolwiek nadwraliwoci na jodyn (lub inny kontrast) w przeszoci. Podczas badania naley natychmiast powiedzie lekarzowi jeli odczuje si bl w klatce piersiowej, duszno, zawroty gowy. Aby unikn utraty krwi po badaniu koronarografii naley unieruchomi na kilka godzin koczyn uyt do badania. Jeli po badaniu odczuwasz jakiekolwiek osabienie, utrat czucia lub krwawienie w koczynie poinformuj natychmiast pielgniark.

Koronarografia wyniki

Koronarografia moe dostarczy informacje jak funkcjonuj naczynia wiecowe, czy wystarczajco dobrze zaopatruj serce w krew. Dziki badaniu mona oceni jak misie sercowy spenia funkcj pompy krwi. Mona te oceni rozlego wady zastawkowej serca. Koronarografia moe by rwnie wykonane po operacji na sercu aby oceni drono wszczepionych bypasw. W niektrych przypadkach badanie moe by wykonane w celu oceny ryzyka wystpienia zawau serca u osoby po zawale lub ze zniszczonym miniem sercowym.

Czytaj take:

Choroba niedokrwienna serca, a dieta

5 mskich dolegliwoci, ktrych nie wolno zlekceway

Angioplastyka

Miadyca

Badania serca