Badanie moczu: biako Bence'a-Jonesa

To nieprawidowe biako w wyniku badania moczu u zdrowej osoby nie powinno si w ogle pojawi. Jego obecno zazwyczaj kojarzona jest ze zmianami nowotworowymi, najczciej ze szpiczakiem mnogim.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Obecno tego specyficznego biaka stanowi jeden z bardziej charakterystycznych objaww grupy schorze nazywanych gammapatiami monoklonalnymi. Nale do nich m.in. szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenstrma, czyli rozrost komrek w szpiku kostnym lub wzach chonnych odpowiedzialnych za produkcj immunoglobulin. W kadym z przypadkw, wskutek rozrostu komrek plazmatycznych, organizm chorego zaczyna wytwarza jedn z immunoglobulin tzw. biako monoklonalne (nazywane take biakiem M). Jest znacznie mniejsze ni typowe biako, ktre czasem w bardzo niewielkiej iloci przedostaje si do moczu (niewielka ilo biaek w moczu nie musi oznacza choroby nerek). Najczciej wykrywa si je w oparciu o badanie oglne moczu. Klasyczne badanie krwi rwnie pozwala potwierdzi lub wykluczy obecno biaka.

Jego obecno w prbce w pierwszej kolejnoci czona jest z niewydolnoci nerek. Naley jednak pamita, e biako Bence'a-Jonesa pojawia si przede wszystkim u pacjentw z niektrymi zmianami nowotworowymi. Dlatego przeprowadzenie dalszej diagnostyki jest absolutnie niezbdne.Czytaj take:

Badanie oglne moczu

eGFR

Hematuria (Krwiomocz)

Przewleka biaaczka szpikowa - w peni uleczalna bez przeszczepu szpiku?

Wielotorbielowate zwyrodnienia nerek