badanie komórek rakowych

  • Markery nowotworowe

    Markery nowotworowe

    Markery nowotworowe to substancje wytwarzane przez nowotwór, takie jak: hormony, enzymy i inne białka. Są to także substancje wytwarzane przez organizm w odpowiedzi na nowotwór, np. białka ostrej fazy stanu zapalnego.