Kiedy i przeciw czemu powinnam szczepić dziecko?

I. Kalendarz szczepień (część A i B)

Dołącz do nas na Facebooku!

I.A. Wiek Szczepienie przeciw

Gruźlicy - śródskórne szczepionką BCG

5. miesiąc życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia), błonicy, tężcowi, krztuścowi - podskórnie szczepionką DTP Poliomyelitis - doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1., 2. i 3. typ wirusa) druga dawka

Błonicy, tężcowi - podskórnie szczepionką Td

I. B. Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych oraz studenci akademii medycznych w ciągu pierwszego roku szkolnego lub akademickiego

- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych);

- pracownicy służby zdrowia, personel zatrudniony w ośrodkach dla uchodźców, wytypowani funkcjonariusze policji, osoby zatrudnione na przejściach granicznych oraz przy obsłudze pasażerów w komunikacji lotniczej, kolejowej i autobusowej na trasach międzynarodowych w kierunku wschodnim,

- osoby wyjeżdżające do państw, w których występują zachorowania na błonicę,

- osoby w wieku 20-29 lat ze wschodnich województw przygranicznych.

Szczepienie w wytypowanych punktach szczepień przy szpitalach zakaźnych lub wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

II. A. Szczepienia zalecane Finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia

- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych.

II. B. Szczepienia zalecane Nie finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia

WZW typu B domięśniowo - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- dzieciom, nie podlegającym szczepieniom obowiązkowym,

- młodzieży,

- osobom w wieku 20-40 lat, zwłaszcza kobietom,

- osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny.

WZW typu A domięśniowo - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki,

- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, szczególnie zalecane dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole podstawowej, które nie chorowały na WZW typu A,

- osobom wyjeżdżającym do krajów rozwijających się i innych o wysokiej zapadalności na WZW typu A,

- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności.

Odrze, śwince, różyczce - podskórnie - jedną dawką szczepionki skojarzonej

- dzieciom w wieku 13-15 miesięcy oraz w 7. roku życia zamiast obowiązkowego szczepienia przeciw odrze:

podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.

Śwince - podskórnie - jedną dawką szczepionki pojedynczej

- dzieciom od 13. miesiąca życia nie szczepionym przeciw śwince (szczepionkami skojarzonymi); podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na świnkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.

Grypie - dawkowanie i cykl szczepień według wskazań producenta szczepionki.

Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

Ze wskazań klinicznych i indywidualnych:

- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek),

- w stanach obniżonej odporności,

- w podeszłym wieku;

ze wskazań epidemiologicznych:

- pracownikom służby zdrowia, szkół, handlu, transportu, budownictwa oraz osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi bądź pracującym na otwartej przestrzeni.

Kleszczowemu zapaleniu mózgu - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby:

osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ B

- domięśniowo lub podskórnie

- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- dzieciom od drugiego miesiąca życia dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp.

Jeżeli szczepienie stosuje się w pierwszym roku życia dziecka, najlepiej pierwszą dawkę podać jednocześnie ze szczepionkami WZW B i DTP, drugą z DTP i Polio (IPV), natomiast dawką trzecią ze szczepionkami DTP i Polio (OPV).

Błonicy, tężcowi - podskórnie - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- osobom dorosłym (szczepionym podstawowe) pojedyncze dawki przypominające co dziesięć lat, a nie szczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.

Różyczce - podskórnie - dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki

- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) dla zapobiegania różyczce wrodzonej. Nie wolno szczepić w okresie ciąży. Przez trzy miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

Żółtej gorączce i innym chorobom

- wyjeżdżającym za granicę, według wymogów kraju docelowego oraz Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Szczegółowych informacji udzielają wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Czytaj także:

Szczepionka na pneumokoki

Szczepionka przeciwgrypowa

Pierwsza skuteczna szczepionka przeciw HIV

Szczepionka przeciw wrzodom żołądka

Immunoglobuliny anty - D

Więcej o: