Badania genetyczne

Współczesna genetyka molekularna pozwala na ostateczne rozpoznanie mukowiscydozy. Stwarza także możliwości badania nosicielstwa mukowiscydozy wśród rodzeństwa chorego dziecka oraz diagnostyki prenatalnej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Terapia genowa przyszłością leczenia mukowiscydozy

Terapia genowa - metoda polegająca na zastąpieniu nieprawidłowego genu nowym, prawidłowym genem podanym z zewnątrz. Toczą się prace badawcze, w których prawidłowy gen wprowadzany jest do organizmu pacjenta poprzez wirusy lub liposomy. Liposomy to aktywne cząsteczki tłuszczowe, które łatwo przenikają w głąb tkanek. Wirusy lub liposomy podawane są do dróg oddechowych pacjenta, a następnie po wniknięciu do komórek nabłonka dróg oddechowych wprowadzają do ich wnętrza prawidłowy gen CFTR. Istnieje zatem nadzieja na skuteczną terapię genetyczną.

Czytaj także:

Mukowiscydoza bez hospitalizacji

Idiopatyczne włóknienie płuc

Warzywa i owoce chronią przed rakiem płuc

Choroba von Recklinghausena

Guzki Lischa

Więcej o: