Zdrowie publiczne

To dziedzina nauki ściśle związana z medycyną i leczeniem, lecz zaliczenie jej do nauk medycznych jest nadużyciem. Podstawowym celem zdrowia publicznego jest nie tylko propagowanie samego zdrowia i dbania o nie, ale i wdrożenie wszelkich możliwych środków zapobiegawczych, pozwalających uniknąć m.in. epidemii czy pandemii.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Obowiązująca od lat 20. definicja zdrowia publicznego przypisuje mu również wszystkie działania prowadzące do zwiększenia świadomości o korzyściach i zagrożeniach jakich udaje się uniknąć stosując zasady zdrowego stylu życia, higieny.

Zdrowie publiczne to również organizacja służby zdrowia, szczepień ochronnych, zapewnienie każdemu dostępu do opieki medycznej, tworzenie nowych placówek medycznych oraz organizowanie szkoleń dla personelu a także wprowadzenie, w razie konieczności, odpowiednich procedur gdy dojdzie do niekontrolowanego rozwoju którejś z chorób zakaźnych.

Reguluje system obowiązujący w medycynie pracy.

Osoby związane ze zdrowiem publicznym odpowiadają także za systemy sanitarne na danym obszarze oraz kontrolują instytucje związane z ochroną środowiska. Ich obecność jest niezbędna przy usuwaniu skutków katastrof mogących wpłynąć na stan zdrowia populacji.

Więcej o: