Farmakologia kliniczna

Coraz to nowsze i skuteczniejsze leki trafiają nie tylko do placówek medycznych, ale i do naszych domów. Jednak zanim będą mogły być bezpiecznie stosowane konieczne jest ich dokładne przebadanie. Sprawdzaniem i dopuszczaniem leków do użytku zajmuje się m.in. farmakologia kliniczna.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Farmakologia kliniczna zajmuje się przede wszystkim badaniem składu leków, oceną ich działania, wpływu na ludzki organizm, efektach ich działania oraz ewentualnych powikłaniach, które mogą wywołać. Prowadzone w jej ramach testy regulowane są nie tylko przez obowiązujące w medycynie standardy, ale i przepisy prawne.

Więcej o: