Rehabilitacja medyczna

Medycyna to nie tylko operacje, badania czy wywiad z pacjentem. Jedną ze szczególnie ważnych i wliczanych w nią dziedzin jest rehabilitacja. Dzięki niej możliwe jest usprawnienie lub zbudowanie na nowo utraconej sprawności ruchowej.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Na rehabilitację medyczną składa się zespół działań i ćwiczeń przygotowanych pod kątem indywidualnych potrzeb każdego chorego. Celem tego rodzaju aktywności jest przywrócenie lub wzmocnienie osłabionej wskutek choroby lub wypadku sprawności nie tylko ruchowej, ale i psychicznej. Z jej pomocą pacjenci ponownie stają się częścią i uczestnikami życia społecznego. Najskuteczniejsza rehabilitacja medyczna to ta rozpoczęta odpowiednio wcześnie i odbywająca się regularnie, z dopasowaną do potrzeb pacjenta częstotliwością.

Więcej o: