Choroby zakaźne: charakterystyka i przebieg

Medycyna określa tym terminem grupę schorzeń rozwijających się w skutek zakażenia a tym samym przerwania bariery ochronnej układu immunologicznego. Choroby te mogą być wywoływane m.in. przez bakterie lub wirusy, które przedostają się do organizmu w czasie kontaktu z osobą zakażoną, będącą tylko nosicielem. Inne źródła zakażenia to zanieczyszczenia.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Do patogenów odpowiedzialnych za wystąpienie choroby zakaźnej zalicza się przede wszystkim wirusy, bakterie (w tym riketsje - rodzaj pałeczkowatej bakterii), priony, grzyby oraz wirony, które atakują jedynie rośliny. Do tej grupy należą także toksyny oraz jady. Mimo że potencjalnie chorobotwórczych patogenów jest wiele tylko nieliczne są zdolne do wywołania groźnego zakażenia.

Bez względu na typ oraz charakter drobnoustroju droga jaką pokonuje by trafić do nowego organizmu jest taka sama. Za źródło zakażenia najczęściej uznaje się kontakt z chorą już osobą, zwierzęciem, rośliną lub, co zdarza się najrzadziej, zanieczyszczoną glebą.

Pojawiające się dolegliwości zależne są od rodzaju choroby. Jednak w większości przypadków zakażeniu towarzyszy gorączka. Przy stawianiu rozpoznania zazwyczaj sięga się po badania serologiczne, hodowlę mikrobiologiczną i zestawienie ich z materiałem pobranym od chorego. Czasem konieczne są badania obrazowe tj. RTG klatki piersiowej (głównie przy infekcjach zakaźnych zajmujących płuca). Dalsze postępowanie zależy od rodzaju schorzenia.

Więcej o: