Gruźlica - spis i podział według WHO

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych wydana przez Światową Organizację Zdrowia w 2009 r.

Obejmuje: zakażenia wywołane przez Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium bovis

Nie obejmuje: gruźlica wrodzona, pylica płuc współistniejąca z gruźlicą, następstwa gruźlicy,

krzemica i gruźlica.

Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez

posiewu

. Gruźlicze rozstrzenie oskrzeli potwierdzone mikroskopowym badaniem plwociny z posiewem lub bez posiewu

. Gruźlicze zwłóknienie płuc

. Gruźlicze zapalenie płuc

. Gruźlicza odma opłucnowa

Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem

Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie

Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie

i histologicznie:

. Gruźlica węzłów chłonnych wnękowych potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

. Gruźlica węzłów chłonnych śródpiersiowych

. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica (potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie):

. Gruźlica oskrzela

. Gruźlica krtani

. Gruźlica tchawicy

Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica opłucnej potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźliczy ropniak opłucnej

Nie obejmuje: pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie

i histologicznie:

. Gruźlica śródpiersia

. Gruźlica nosogardzieli

. Gruźlica nosa

. Gruźlica zatok przynosowych

Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie

i histologicznie

Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub

histologicznie

Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna

Gruźlicze (bakteriologicznie i histologicznie ujemne):

. Gruźlicze rozstrzenie oskrzeli

. Gruźlicze zwłóknienie płuc

. Gruźlicze zapalenie płuc

. Gruźlicze odma opłucnowa

Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica płuc oraz:

. Gruźlicze rozstrzenie oskrzeli BNO

. Gruźlicze zapalenie płuc

Gruźlicza odma opłucnowa

Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu

bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica węzłów chłonnych:

. Gruźlica węzłów chłonnych śródpiersiowych

. Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych

Nie obejmuje: określona jako pierwotna

Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym:

Gruźlica

. Gruźlica oskrzela

. Gruźlica głośni BNO

. Gruźlica krtani

. Gruźlica tchawicy

Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub

histologicznym

Gruźlica opłucnej

Gruźlicze: BNO (bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym)

. ropniak opłucnej

. zapalenie opłucnej

Nie obejmuje: w przypadku pierwotnej gruźlicy układu oddechowego (A16.7)

Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu

bakteriologicznym lub histologicznym

Pierwotna gruźlica układu oddechowego BNO

Pierwotny zespół gruźliczy

Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu

bakteriologicznym lub histologicznym:

. Gruźlica śródpiersia BNO

. Gruźlica nosa

. Gruźlica zatok przynosowych

Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu

bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica układu oddechowego BNO

Gruźlica BNO

Gruźlica układu nerwowego

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Gruźlica opon (mózgowych) (rdzeniowych)

Gruźlicze zapalenie opon miękkich mózgu

Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych

Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych

Inne postacie gruźlicy układu nerwowego

Gruźliczak mózgu

Gruźlica rdzenia kręgowego

Gruźlicze:

. Gruźlicze ropień mózgu

. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

. Gruźlicze zapalenie rdzenia kręgowego

. Gruźlicze polineuropatia

Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona

Gruźlica innych narządów

Gruźlica kości i stawów:

. Gruźlica stawu biodrowego

. Gruźlica stawu kolanowego

. Gruźlica kręgosłupa

. Gruźlicze zapalenie stawów

. Gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego

. Gruźlicze zmiany martwicze kości

. Gruźlicze zapalenie kości

. Gruźlicze zapalenie kości i szpiku

. Gruźlicze zapalenie błony maziowej

. Gruźlicze zapalenie pochewki maziowej ścięgna

Gruźlica układu moczowo-płciowego

. Gruźlica pęcherza moczowego

. Gruźlica szyjki macicy

. Gruźlica nerki

. Gruźlica męskich narządów płciowych

. Gruźlica moczowodu

Gruźlicze zmiany zapalne w obrębie miednicy u kobiet

Gruźlicza limfadenopatia obwodowa

Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych

Nie obejmuje gruźlicy węzłów chłonnych: wewnątrzpiersiowych, krezkowych i zaotrzewnowych, gruźlicza adenopatia tchawiczo-oskrzelowa.

Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych:

. Gruźlica odbytu i odbytnicy

. Gruźlica jelita (grubego) (cienkiego)

. Gruźlica zaotrzewnowa (węzłów chłonnych)

. Gruźlicze wodobrzusze

. Gruźlicze zapalenie jelit

. Gruźlicze zapalenie otrzewnej

Gruźlica skóry i tkanki podskórnej

Rumień stwardniały, gruźliczy

. Toczeń wrzodziejący

. Toczeń pospolity:

. Toczeń BNO

. Toczeń powieki

Toczeń gruźliczy

Nie obejmuje: toczeń rumieniowaty i układowy.

Gruźlica oka:

. gruźlicze zapalenie naczyniówki i siatkówki

. gruźlicze zapalenie blaszki nadtwardówkowej

. gruźlicze zapalenie śródmiąższowe rogówki

. gruźlicze zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

. gruźlicze zapalenie rogówki i spojówek (śródmiąższowe) (pryszczykowe)

Nie obejmuje: toczeń pospolity powieki

Gruźlica ucha:

Gruźlicze zapalenie ucha środkowego

Nie obejmuje: gruźlicze zapalenie wyrostka sutkowatego

Gruźlica nadnerczy

Choroba Addisona, w przebiegu gruźlicy

Gruźlica innych określonych narządów

. gruźlica wsierdzia

. gruźlica mięśnia sercowego

. gruźlica przełyku

. gruźlica osierdzia

. gruźlica tarczycy

Gruźlicze zapalenie tętnic mózgowych

Gruźlica prosówkowa

Obejmuje:

. gruźlicę rozsianą

. gruźlicę uogólnioną

. gruźlicze zapalenie błon surowiczych.

Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji

Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji

Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona

Inne postacie gruźlicy prosówkowej:

Gruźlica prosówkowa, nieokreślona

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze według WHO. Spis i podział chorób: choroby zakaźne jelit