Jak sprawdzić, czy jest się uzależnionym od narkotyków?

Zgodnie z kwalifikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 1987 roku o uzależnieniu od substancji działających na mózg (psychoaktywnych) mówimy, gdy prowadzą one do takich zmian w zachowaniu, które w każdej kulturze zostałyby uznane za oznakę nieprzystosowania.

Jak sprawdzić, czy jest się uzależnionym od narkotyków?

Zgodnie z kwalifikacją Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 1987 roku o uzależnieniu od substancji działających na mózg (psychoaktywnych) mówimy, gdy prowadzą one do takich zmian w zachowaniu, które w każdej kulturze zostałyby uznane za oznakę nieprzystosowania.

Po tym względem uzależnienie od narkotyków nie różni się od uzależnienia od alkoholu.

Jeżeli uczciwie, zgodnie z prawdą stwierdzisz, że trzy z niżej podanych objawów występują u ciebie co najmniej przez miesiąc lub powracały wielokrotnie w dłuższym okresie - jesteś, niestety, osobą uzależnioną!

sięgasz często po substancję psychoaktywną w większych ilościach i przez dłuższy czas, niż zamierzałeś;

odczuwasz nieodparte pragnienie używania substancji lub masz co najmniej jedną nieudaną próbę ograniczenia czy kontrolowania sięgania po nią;

poświęcasz dużo czasu na: czynności związane ze zdobywaniem substancji (np. kradniesz, by zdobyć pieniądze lub żebrzesz - "sępisz" - od kolegów lub w miejscach publicznych), używaniem jej (np. idziesz na wagary, by mieć dużo czasu na "upalenie się") lub dochodzeniem do siebie po jej działaniu;

często podczas znajdowania się pod wpływem substancji psychoaktywnych doznajesz przemożnej chęci sięgnięcia po nią ponownie w tym czasie, gdy oczekuje się od ciebie wypełniania podstawowych obowiązków związanych z pracą, szkołą, domem ( np. nieobecność w pracy z powodu złego samopoczucia, kaca, przebywanie w pracy lub w szkole w stanie odlotu, szukanie dealera w czasie, gdy trzeba odebrać dziecko z przedszkola) lub kiedy używanie tych substancji jest niebezpieczne we względów fizycznych (np. prowadzenie samochodu);

rezygnujesz z aktywności zawodowej, społecznej, wypoczynku lub ograniczasz te czynności z powodu używania substancji psychoaktywnej;

kontynuujesz używanie substancji pomimo świadomości tego, że masz stałe lub nawracające problemy natury psychologicznej, społecznej czy fizycznej spowodowane lub zaostrzone używaniem substancji (np. dalsze używanie heroiny pomimo kłótni rodzinnych na ten temat, depresja wywołana stosowaniem kokainy lub psychoza wywołana używaniem amfetaminy, rozkojarzenie, niemożność koncentracji spowodowane paleniem trawki);

odczuwasz wyraźną tolerancję, czyli zapotrzebowanie na znacznie większe ilości substancji. Inaczej nie osiągniesz stanu nasycenia (intoksykacji) czy też pożądanych efektów albo będą one coraz słabsze w przypadku pobierania tych samych ilości;

odczuwasz charakterystyczne objawy abstynencyjne - podobnie jak ostatni punkt dotyczy to przede wszystkim pochodnych maku lekarskiego (opiatów: opium, morfiny, heroiny, w tym heroiny do palenia "brown sugar").

substancja jest często używania w celu łagodzenia objawów abstynencyjnych.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej porady lekarskiej.

Więcej o: