Alkohol nie pomaga

Rozmowa z Jerzym Mellibrudą, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alkohol nie pomaga

Rozmowa z Jerzym Mellibrudą, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZBIGNIEW PENDEL: Publikujecie zdumiewające wyniki badań, z których wynika, że dzisiejsi studenci częściej upijali się w szkole średniej, niż teraz.

JERZY MELLIBRUDA: Wielu studentów wyrasta z upijania się. Nie brną dalej w coś, co może przeszkadzić im w robieniu kariery. Po drugie - i to jest niestety prawdopodobne wytłumaczenie - uczniowie, którzy upijali się szkole średniej, na studia już nie trafili. Ich kariery załamały się wcześniej.

Ale studenci, którzy walczą o wysoką średnią, staże w prywatnych firmach, zagranicze stypendia, też nadużywają alkoholu czy "pomagają sobie" narkotykami ...

- Kiedy wzrasta napięcie, stres, rywalizacja, to alkohol jest drogą ucieczki od problemów. Prawie jedna czwarta studentów i studentek tak odpowiadało na pytanie, czemu piją. Z drugiej strony alkohol jest podstawową przeszkodą w robieniu kariery. I oni o tym muszą się po prostu dowiedzieć.

Jak? Na plakaty niewielu zwraca uwagę.

Z badań wynika, że w żadnej wyższej szkole nie prowadzi się profilaktyki przeciwalkoholowej. Nasz raport wyślemy do rektorów wszystkich uczelni. Mamy gotowe programy profilaktyczne, chcemy stworzyć uczelniane ośrodki konsultacyjne na wzór USA. Tam student przychodzi z każdym problemem, także osobistym. Pierwszy ośrodek powstanie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy PAN w Warszawie.

Rozmawiał Zbigniew Pendel

Więcej o: