Arytmia (zaburzenia rytmu serca)

Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca to stan charakteryzujący się nieregularną częstotliwością skurczów serca. Zaburzenie tego procesu może być bardzo niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla życia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Objawy

- od postaci bezobjawowych, przez uczucie nierównego, wolnego lub szybkiego bicia serca, zasłabnięcie, utratę przytomności, do postaci zagrażających życiu

Przyczyny

Nieprawidłowe generowanie pobudzeń elektrycznych przez serce (np. zbyt wolne rytmy, dodatkowe pobudzenia), utrudnione ich przewodzenie (np. bloki serca), błędna wędrówka pobudzenia przez serce (częstoskurcze przedsionkowe, komorowe).

Czynniki ryzyka

Uwarunkowania genetyczne, współistniejące choroby serca, nadciśnienie tętnicze.

Powikłania

Utrata przytomności, niewydolność serca, a nawet nagły zgon.

Diagnostyka

Najbardziej miarodajnym badaniem jest wykonanie całodobowego zapisu EKG metodą Holtera.

Leczenie

Pewne zaburzenia rytmu serca nie podlegają leczeniu, lecz muszą być stale kontrolowane (np. liczba dodatkowych pobudzeń). Inne wymagają przyjmowania leków antyarytmicznych porządkujących pracę elektryczną serca. Jest również grupa zaburzeń rytmu wymagająca wszczepienia stymulatora serca (np. za wolny rytm serca).

Zobacz wideo

Czytaj także:

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca)

Zapalenie mięśnia sercowego

Krioablacja, czyli zimno leczące serce

Niewydolność serca

Gdy serce słabnie

Więcej o: