Białaczka ostra (limfatyczna i szpikowa)

Białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa choroby związana jest z ?białą? barwą krwi występującą u pacjentów z ostrą postacią choroby.

Dołącz do nas na Facebooku!

Objawy

- niedokrwistość (bladość, duszności i osłabienie)

- krwawienia

- częste zakażenia

- osłabienie, gorączka , poty nocne

- obrzmienie węzłów chłonnych, powiększenie śledziony

- bóle kości

- zmiany na skórze

Zobacz wideo

Przyczyny

Komórki nowotworowe, dzieląc się w szpiku , wypierają stamtąd prawidłowe komórki innego typu. Powód pojawienia się komórek białaczkowych nie jest znany. Ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne, zakażenia niektórymi typami wirusów, uszkodzenia szpiku przez promieniowanie jonizujące lub substancje chemiczne.

Diagnostyka

Analiza krwi i szpiku (pobranego przez punkcję) wykazuje obecność niedojrzałych, nieprawidłowych krwinek. W badaniu krwi często występuje także niedokrwistość i małopłytkowość . Liczba białych krwinek nie musi być podwyższona, może być nawet poniżej normy. Po pierwszej diagnozie przeprowadzane są badania cytochemiczne i immunologiczne służące określeniu typu białaczki.

Ryzyko zachorowania

Jest większe u osób narażonych na czynniki rakotwórcze (promieniowanie, benzen), spokrewnionych z chorymi na białaczkę i u osób z zespołem Downa .

Leczenie

Chemioterapia, radioterapia, przeszczep szpiku lub komórek macierzystych krwi obwodowej. Ważne jest rygorystyczne przestrzeganie higieny i w razie potrzeby transfuzje czerwonych krwinek i płytek krwi.

Czytaj także:

Zespoły mielodysplastyczne

Przewlekła białaczka szpikowa

Kto może zostać dawcą szpiku?

Biopsja

Granulocytopenia

Więcej o: