Zaburzenie obsesyjno- -kompulsyjne (nerwica natręctw)

Objawy

- występowanie uporczywych natrętnych myśli pojawia-jących się wbrew woli chorego

- występowanie przykrych, dziwacznych, przerażających lub obscenicznych myśli połączonych z przymusem wykonywania pewnych czynności (kompulsje), np. ciągłe mycie rąk z lęku przed ubrudzeniem się

- pacjent najczęściej zdaje sobie sprawę, że zjawiska mają charakter chorobowy

- często wtórnie występuje depresja, gdy chory nie radzi sobie ze swoją obsesją

Przyczyny

Nie są do końca poznane. Podejrzewa się czynniki biologiczne (złe działanie pewnych substancji w mózgu chorego, tzw. neuro-przekaźników) i psychologiczne (urazy z dzieciństwa, narażenie na silne stresy w codziennym życiu).

Czynniki ryzyka

Nie ma.

Rozpoznanie

Na podstawie wywiadu z pacjentem i obserwacji jego zachowań.

Leczenie

- farmakoterapia - głównie stosuje się leki typu SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny), np. fluoksetyna, fluwoksamina, sertralina, paroksetyna oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. klomipraminę;

- psychoterapia (głównie techniki behawioralne).

Więcej o: