Zaburzenia Hipochondryczne

Objawy

- nadmierne zaabsorbowanie stanem zdrowia własnego organizmu, ciągły lęk przed chorobą

- przekonanie o byciu chorym mimo braku potwierdzenia podczas badań

- zapewnienia lekarzy o dobrym zdrowiu i pozytywne wyniki badań nie uspokajają pacjenta, a mogą wręcz wywoływać obawę, że lekarz nie potrafi rozpoznać choroby.

Przyczyny

Czynniki dziedziczne, środowiskowe, stresujące przeżycia

Czynniki ryzyka

Nie są znane.

Diagnostyka

Na podstawie wywiadu z chorym i badania ogólnego stanu zdrowia. Objawy muszą się utrzymywać przez min. pół roku i nie mogą być związane z inną chorobą psychiczną (np. depresją).

Powikłania

Depresja występująca jednocześnie z hipochondrią znacznie pogarsza rokowania pacjenta.

Leczenie

Najważniejsza w leczeniu hipochondrii jest psychoterapia. W niektórych przypadkach oprócz psychoterapii stosuje się także leki przeciwdepresyjne.

Więcej o: