Wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych 2023. Kto jest uprawniony?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę bezpłatnych leków dla pacjentów w wieku powyżej 65 lat, jak również dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Mają być dostępne od 1 września.

Wchodzi w życie ustawa, na postawie której osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18. roku życia, otrzymują prawo do wybranych bezpłatnych leków. - Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawierać będzie ponad 2 800 leków. Z kolei dla seniorów powyżej 65+ wykaz ten to prawie 3 800 bezpłatnych leków - poinformowała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Podpisana 29 sierpnia przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, rozszerza krąg osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

Jak informuje Ministerstwo, bezpłatne będą te leki, które dotychczas podlegały częściowej refundacji. Wśród nich znajdą się leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego oraz szczepionki.

- Do tej pory z darmowych leków z listy leków refundowanych mogło skorzystać około 3 mln osób powyżej 75. roku życia, obecnie ta grupa poszerzy się do 15 mln - podaje Ministerstwo. Nową listę leków opublikowano środę 30 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Zobacz wideo Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki. "Następuje poszerzenie o miliony osób w skali kraju"

Jakie warunki muszą być spełnione, aby pacjent otrzymał lek bezpłatnie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent może otrzymać lek bezpłatnie, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • lek znajduje się w wykazie „18-" albo w wykazie „65+";
  • pacjent nie ukończył 18 lat albo ukończył 65 lat (wiek weryfikowany przez numer PESEL, a u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
  • lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku;
  • receptę wystawia lekarz lub pielęgniarka uprawnieni do wypisana na recepcie bezpłatnych leków dla pacjenta poniżej 18. roku życia albo powyżej 65. roku życia;
  • na recepcie w rubryce „kod uprawnień dodatkowych pacjenta" lekarz wpisze „DZ" w przypadku pacjentów poniżej 18. roku życia albo „S" w przypadku pacjentów powyżej 65. roku życia.

Źródło: www.gov.pl, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Więcej o: