Immunoterapia - skuteczny sposób na czerniaka?

Czerniak to jeden z tych nowotworów z którym walka jest wciąż nierówna. Nowe badania i opracowany na ich podstawie lek blokujący jeden z receptorów aktywujących proces tworzenia się zmian nowotworowych ma to zmienić. W opinii badaczy dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące. Czy można już mówić o przełomie w leczeniu zarówno czerniaków, jak i innych nowotworów?

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

- Pembrolizumab okazał się wysoce skuteczny w leczeniu zaawansowanego czerniaka z przerzutami do innych części ciała -wynika z badań, które zaprezentowano podczas tegorocznego 50 kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago. W badaniu wzięło udział 411 chorych z rozsianym czerniakiem, z przerzutami m.in. do płuc (z czego u 221 chorych stosowane dotychczas leczenie nie przynosiło efektów, zaś blisko 200 pacjentów nie wprowadzono go w ogóle).

Zobacz wideo

W trakcie badania klinicznego pacjentom podawano pembrolizumab w trzech różnych dawkach. Pozytywna odpowiedź na leczenie pojawiła u 34 proc. spośród wszystkich uczestników badania. Po roku u 88 proc. pacjentów, u których stwierdzono odpowiedź na leczenie pembrolizumabem, nadal nie obserwowano progresji choroby nowotworowej. Oszacowane jednoroczne przeżycie wyniosło 69 proc. dla wszystkich uczestników badania i 74 proc. dla pacjentów wcześniej nie leczonych ipilimumabem. Przeżycie 18-miesięczne oszacowano - dla wszystkich chorych - na 62 proc. Dodatkowo, u 39 proc. badanych guz zmniejszył się o ponad połowę.

Immunoterapia, czyli co?

W ostatnich latach w onkologii obserwujemy powrót do immunoterapii, która ma aktywować układ immunologiczny organizmu, tak aby chory sam walczył z nowotworem. Po latach niepowodzeń w terapii czerniaka mamy w końcu przełom w tym zakresie - mówi profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytutucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

- Po wprowadzeniu przed 3 laty pierwszej terapii przedłużającej przeżycia chorych na przerzutowego czerniaka u znacznej części chorych na zaawansowane czerniaki, odsetki odpowiedzi sięgnął 40 procent. Pomimo, że terapia ta wymaga dalszych badań i nadal nie mamy odpowiedzi na wiele pytań, bez wątpienia leki te zmienią postępowanie u chorych na czerniaki w najbliższych latach - mówi prof. Rutkowski.

Nie tylko czerniak

Okazuje się, że taka forma terapii może być skuteczna nie tylko w leczeniu czerniaków. Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) przedstawiono też wyniki badań pierwszej fazy w leczeniu nowotworów płuca, głowy i szyi oraz pęcherza i przewodu pokarmowego. W przypadku zaawansowanego raka przewodu pokarmowego 31 procent pacjentów pozytywnie odpowiedziało na monoterapię pembrolizumabem. W przypadku raka pęcherza na terapię zareagowało 24 proc. pacjentów.

Lek na raka?

Wiele nowotworów unika odpowiedzi ze strony układu immunologicznego dzięki hamowaniu działania receptora PD-1. Pembrolizumab jest wysoce selektywną immunoterapią działającą na receptory PD-1, która przywraca układowi odpornościowemu umiejętność rozpoznawania i oddziaływania na komórki nowotworowe, nie dopuszczając do łączenia się ze sobą niektórych białek. Dzięki blokowaniu receptora PD-1, pembrolizumab umożliwia aktywację komórek T układu immunologicznego ukierunkowaną na komórki nowotworowe, w gruncie rzeczy zdejmując blokadę z układu immunologicznego.

W 15 toczących się badaniach z lekiem pembrolizumab weźmie udział ponad 4 tysiące pacjentów zmagających się z ponad 30 różnymi rodzajami nowotworów. Planowane są też kolejne badania zarówno w monoterapii jak i leczeniu skojarzonym z użyciem pembrolizumabu. We wrześniu 2014 roku lek został zarejestrowany w USA w leczeniu zaawansowanego czerniaka. Wniosek o rejestrację jest także obecnie rozpatrywany przez Europejską Agencję ds. Leków.

Zaawansowany czerniak

W 2012 roku na świecie zdiagnozowano ok. 232,000 nowych przypadków czerniaka. Czerniak jest najbardziej niebezpiecznym nowotworem skóry i przyczyną większości zgonów związanych z chorobami skóry. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2010 roku z powodu czerniaka zmarło w Polsce 1191 osób. W 2010 r. w Polsce rozpoznano ten typ nowotworu u 1200 mężczyzn i 1350 kobiet. Śmiertelność w Polsce z powodu czerniaka jest o 20 procent wyższa niż w Europie.

Czytaj także:

Czerniak

Immunoterapia

Wirus pożre raka? Szansa na ratunek dla milionów chorych czy znowu nadzieja na wyrost?

Nowotwór

Kacheksja

Więcej o: