Zespół lęku napadowego

Zespół lęku napadowego jest częstszym z zaburzeń lękowych. Dotyka on 1,5%-3% populacji ogólnej, z tym że trzykrotnie częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Objawy zespołu lęku napadowego pojawiają się zazwyczaj około 25-tego roku życia.

Zespół lęku napadowego charakteryzuje się nagłym początkiem, trwa około godziny, a swój szczyt osiąga w pierwszych 10 minutach.

Objawy

Zespół lęku napadowego sygnalizują następujące objawy: kołatanie serca, przyspieszone tętno , pocenie się, duszność, bóle i uciski w klatce piersiowej, osłabienie, nudności, drżenie, dreszcze, uczucie postępującego w ciele gorąca, depersonalizacja, lęk przed utratą kontroli nad samym sobą, lęk przed śmiercią, uczucie drętwienia różnych kończyn ciała, zawroty głowy.

Do powyższych symptomów często dołącza się agorafobia oraz lęk przed następnym napadem.

Leczenie

Leczenie obejmuje jednocześnie terapię farmakologiczną oraz psychoterapię. Stosuje się leki przeciwdepresyjne. Natomiast psychoterapia jest zazwyczaj długotrwała.

Więcej o: