Orgazm kobiety

Wielokrotny, wsplny, nawet z wytryskiem, a moe... udawany? Wzbudza silne emocje take poza sypialni, jest owiany zason tajemnicy, zapewne gwnie dlatego, e nie pojawia si automatycznie, a jego objawy nie musz by atwe do zaobserwowania. Nie ma dwch kobiet, ktre przeywayby go identycznie.
Z punktu widzenia fizjologii jest siln reakcj caego organizmu na podniecenie i napicie seksualne. Dochodzi do przekrwienia narzdw pciowych i miednicy maej, skutkujcego odczuwaniem rozkoszy. Definicja taka z pewnoci nie oddaje w peni zoonoci zjawiska. U mczyzny biologiczny cel orgazmu jest jasny: przeduanie gatunku. W przypadku kobiet przez wieki uchodzi za nadmiern hojno natury, a nawet objaw choroby psychicznej tej, ktra w ku nie chciaa jedynie "zamkn oczu i myle o Anglii".

Dzisiaj ju wiemy, e odmawianie paniom prawa do orgazmu to nie tylko problem kulturowy. Szczytowanie jest zdrowe. Poza tym, e jednak pomaga zaj w ci (skurcze towarzyszce orgazmowi uatwiaj zasysanie nasienia), moe nawet przedua ycie. Kobiety czerpice przyjemno z seksu rzadziej zapadaj na chorob wiecow. Dowiedziony jest zbawienny wpyw orgazmu na agodzenie dolegliwoci blowych (idealne lekarstwo, gdy rozsadza ci gow). Spenia te funkcje spoeczne. Podczas skurczw macicy wydzielana jest oksytocyna. Zasadniczo kojarzymy ten hormon z ci i porodem, tymczasem wiadomo, e nasila te poczucie bliskoci midzy partnerami, zwikszajc szanse na trwao zwizku.

Kopoty badaczy

Naukowcy chcieliby wszystko dokadnie zbada, zmierzy, zway. Wzi kobiecy orgazm pod lup, przewietli za pomoc rezonansu, wywoa dziki mechanicznej stymulacji. Staraj si, badaj i wci niewiele wiedz. Niektrzy po cikich latach analiz i poszukiwaniach ochotniczek zdolnych do przeywania rozkoszy w warunkach laboratoryjnych, nawet dorobili si Antynobli, a tajemnica tajemnic pozostaa. Nie zmienia to faktu, e kobiecy orgazm istnieje, chocia wedug seksuologw jedynie co dwudziesta kobieta przeywa pene spectrum moliwych dla pci piknej dozna seksualnych. Nieliczne panie nie szczytuj nigdy, inne odczuwaj rozkosz wycznie podczas masturbacji, kolejne rwnie w czasie klasycznego stosunku, ale tylko w wybranych pozycjach, od czasu do czasu. Kolejnej grupce udaje si to za kadym razem, ale nie wiedz, co to orgazm wielokrotny. Inne panie chwal si kobiecym wytryskiem lub mog odczuwa rozkosz raz po raz.

Trudno byoby procentowo oceni, ile kobiet jest w ktrej grupie, gdy rozbienoci midzy wynikami bada nieraz przekraczaj kilkadziesit procent! Reasumujc: partnerk seksualn trzeba traktowa jako zjawisko niepowtarzalne. Mczyzno! Nie podejrzewaj, e twoja wybranka ci oszukuje tylko dlatego, e jej poprzedniczka inaczej zachowywaa si w sypialni. Nie oczekuj, e dokadnie takie same pieszczoty przynios podany efekt. Z kad kobiet drog do orgazmu zaczynacie od nowa, a skutki i objawy s nieprzewidywalne.

Tak czy nie?

Nic dziwnego, e w epoce "parcia na orgazm" mczyni i kobiety odczuwaj swoist presj, eby by. Dlatego, kobiety czasem go udaj, eby dowie, e s "normalne", a panowie chc namacalnych dowodw, e jednak si "sprawdzili". Czy istnieje jaka wiarygodna metoda weryfikacyjna? Niestety, nie.

Wprawdzie niemal w kadym poradniku seksuologicznym znajduje si wykaz objaww szczytowania kobiety (podwyszone cinienie krwi, przyspieszony oddech i puls, poszerzenie renic, twardnienie brodawek sutkowych, przekrwienie sromu oraz rytmiczne skurcze pochwy), ale jego przydatno jest mocno ograniczona. Trudno sobie wyobrazi, e w trakcie, zamiast skupi si na kochaniu, mczyzna bdzie dokonywa konkretnych pomiarw. Ich natenie jest zreszt rne, a cz mona symulowa. Skupienie na zachowaniu kochanki te nie pomaga. To, e kobieta nie jczy i nie wije si z rozkoszy, to nie dowd, e nie ma orgazmu. Niektre panie w trakcie nieruchomiej. Mog paka, albo si mia. Mrucze. Wymownie milcze. Zatem, kiedy ona twierdzi, e seks sprawia jej przyjemno, trzeba to przyj do wiadomoci. Zaufanie jest kluczem do udanego zwizku. Nadmierna prba kontroli reakcji moe wywoa odwrotne skutki.

"Dobrze Ci byo?" - wydawa by si mogo, e to bardzo pomocne pytanie. A jednak niektre panie reaguj na nie nerwowo. "Przecie on powinien wiedzie". A niby skd? Umiejtno rozmawiania o "tych sprawach" to podstawa porozumienia w sypialni. To nieatwe: kobiety wstydz si mwi, nawet odpowiada na pytania. Panowie obawiaj si miesznoci. Tymczasem, gdy ju uda si przeama lody, jest coraz atwiej. Moecie "to" robi, a nie moecie "o tym" mwi? Jestecie przecie tak blisko. Niektre pary, zwaszcza amerykaskie, zaczynaj od pisania do siebie licikw: z subtelnym instruktaem, sugestiami zmian, pochwaami za udany seans. Moe i wam takie rozwizanie uatwi spraw? Sprbujcie te rozmowy bez sw. Kobieta moe przecie pokaza, jak sama si pieci, lub poprowadzi mczyzn. Majc wiadomo oboplnych korzyci wynikajcych z tych lekcji, atwiej zapomnie o oporach.

By orgazmy byy, nie mog sta si celem samym w sobie. To nie kolejne zadaniem do wykonania, ale forma zblienia do kochanej osoby. Szczytowanie nie musi by warunkiem udanego seksu. John Grey, doktor filozofii, uznany na caym wiecie autorytet w dziedzinie relacji midzyludzkich, autor wci obowizujcego bestsellera "Mczyni s z Marsa, kobiety z Wenus" porwnuje nas do Soca i Ksiyca. Kobiety nie reaguj na bodce seksualne tak samo kadego dnia. Ich przey, niczym Ksiyca, przybywa i ubywa. Czasem, choby partner by najdoskonalszym kochankiem, ona nie moe, a nawet nie chce orgazmu. Wane, by on, czyli Soce (czyli z reguy codziennie wschodzi i chce rozadowania), to zrozumia. Wtedy ona nie musi udawa. Symulowane orgazmy to droga do nikd. Nie bdzie lepiej, kiedy kochanek nie ma wiadomoci, e jest le. Po co miaby si stara?

Dlaczego one udaj?

Mczyznom niejednokrotnie si wydaje, e ona symuluje, bo przestaa kocha. Tymczasem niejednokrotnie wanie mio i empatia jest kluczem kowego teatru. Ona nie chce ci zawie, twoja satysfakcja jest dla niej waniejsza, ni wasna. Boi si, e ci straci, e przestaniesz j szanowa, gdy si przyzna, e uprawiaa masturbacj i peni rozkoszy dowiadcza tylko podczas stymulacji echtaczki.

Nierozbudzona kobieta, niewiadoma swojej seksualnoci (choby z powodu tradycyjnego wychowania), nie wierzy, e seks moe by fajny. Chce, eby to si ju skoczyo. Jej reakcje maj ten proces przyspieszy. Niestety, bywa, e ten proceder trwa latami i maonek z wieloletnim staem nagle odkrywa, e przez lata by oszukiwany. Niejednokrotnie takiej rysy w relacjach nie da si ju zasklepi.

Cz kobiet, pozornie otwartych i chtnych do eksperymentowania, udajc orgazm ukrywa swoje zaburzenia seksualne, najczciej anorgazmi. Tymczasem to nie jest problem, ktry mona zamie pod dywan. Przyczyn niemonoci przeywania orgazmu bywaj konkretne, powane schorzenia neurologiczne, hormonalne, wady wrodzone, etc. Trzeba je wykluczy, bo mog zagraa yciu. Z problemami emocjonalnymi, najlepiej z pomoc seksuologa, take warto powalczy. Orgazm jest fajny i mona si o tym przekona na wasnej skrze.

Razem i z wytryskiem?

Apetyt ronie w miar jedzenia. Kiedy znajdziecie sposb, by i ona miaa orgazm, z czasem, niejednokrotnie pod wpywem lektur, pojawiaj si marzenia o rwnoczesnym szczytowaniu, orgazmie wielokrotnym, z wytryskiem kobiecym. Na pewno warto powalczy o te doznania, choby dlatego, e ju same wiczenia i starania mog by bardzo przyjemne. Trzeba jednak zachowa umiar i wiadomo, e nie ma gwarancji powodzenia (w zalenoci od bada zakada si, e takie dodatkowe atrakcje mog przydarzy si kilku do kilkudziesiciu procentom par). Zarazem bywa, e realizacja planw w praktyce okazuje si wcale nie taka trudna. Wiadomo, e kontakt pochwy ze sperm, w zwizku z zawart w nim prostaglandyn, sprzyja wydzielaniu oksytocyny, a w efekcie oczekiwanym skurczom. Dodatkowo obserwacja przyjemnoci ukochanej osoby zwiksza natenie naszych dozna, wic moe prowadzi do upragnionego finau. Wbrew powszechnym opiniom nieraz atwiej doprowadzi kochank do drugiego orgazmu ni do pierwszego. U kobiet, po szczytowaniu, nie nastpuje automatyczny, byskawiczny spadek podniecenia seksualnego, a wrcz przeciwnie: przejcie do fazy plateau, skd ju niedaleko do kolejnego szczytu. Czasem wystarczy jedynie nie odpuszcza lub zmieni sposb stymulacji. Wytrysk u kobiet prawdopodobnie jest najczciej spowodowany dranieniem przedniej ciany pochwy, zatem jeli otwieracie si na siebie i prbujecie nowych rzeczy, nagle, niespodziewanie moe znale si w wachlarzu waszych seksualnych moliwoci i dozna. Pomocne bywaj te wiczenia mini pochwy.

Powodzenia!Czy orgazm jest rzeczywicie kobiecie potrzebny?