Andropauza - przekwitanie u mczyzn

Wikszo z nas potrafi bez problemu wymieni gwne objawy kobiecej menopauzy, jednak nie kady wie, i dolegliwo ma take swj ?mski? odpowiednik
Przekwitanie jest naturalnym procesem biologiczny i nie dotyka jedynie pci piknej. Cho mczyni niechtnie mwi o andropauzie, jej objawy zauwaa si u wielu panw, szczeglnie tych po 50. roku ycia.

Symptomy andropauzy

Zmiany w organizmie mczyzn nie s tak oczywiste, jak w przypadku kobiet, dlatego te o mskim klimakterium mwi si znacznie rzadziej. U pa menopauza wie si cile z utrat moliwoci rozrodczych, czyli zatrzymaniem miesiczkowania. W tym czasie kobiecy organizm zaczyna produkowa mniej estrogenu (eskiego hormonu odpowiedzialnego midzy innymi za regulacj cyklu, poziomu cholesterolu i wapnia), dokuczaj mu uderzenia gorca, zachwiania nastroju czy problemy ze snem. Zmiany hormonalne maj rwnie wpyw na prac innych narzdw i ukadw. U kobiet znaczco wzrasta ryzyko wystpienia osteoporozy, nowotworw oraz zaburze pracy tarczycy.

Natura okazaa si nieco askawsza w stosunku do mczyzn. Wprawdzie ich zdolnoci rozrodcze ulegaj osabieniu, jednak mija jeszcze wiele lat, zanim cakowicie ustaj. Bez wzgldu na to mskie ciao rwnie przechodzi zmiany wywoane spadkiem poziomu hormonw (przede wszystkim testosteronu). Cho oczywicie odpowiada on za sfer potencji, nie mona bagatelizowa jego wpywu na inne narzdy i prac organizmu. Przerzedzanie si wosw, spadek masy miniowej, ble mini - to tylko niektre z symptomw obnionego wydzielania testosteronu. Od strony fizycznej panowie w rednim wieku mog zauway u siebie oglne osabienie, pogorszenie sprawnoci fizycznej, problemy ze snem, ataki potliwoci i gorca czy palpitacje serca. Objawy andropauzy wi si te ze spadkiem podania seksualnego, problemami z erekcj oraz zaburzeniami natury psychicznej: gorsz koncentracj i pamici, zmiennymi nastrojami czy draliwoci. Nie wszystkie objawy przekwitania bd widoczne goym okiem, dlatego te panowie po pidziesitce powinni czciej odwiedza lekarza. Cho osteoporoza czciej dotyka kobiety, nie oznacza to, i panowie wolni s od ryzyka odwapnienia koci. Wielu z nich cierpi rwnie na nadcinienie ttnicze, zmiany cukrzycowe, przerost gruczou prostaty oraz choroby nerek.Jak dba o zdrowie

Aby agodnie przej przez okres hormonalnych zmian oraz jak najduej cieszy si dobrym zdrowiem, trzeba przede wszystkim pomyle o zmianie trybu ycia. Niestety tu musimy wrzuci kilka kamykw do mskiego ogrdka: panowie bagatelizuj profilaktyk i rzadko odwiedzaj lekarza, wielu z nich jak ognia unika fizycznych wicze, nie najlepiej jest take z odpowiedni diet. O zmianie nawykw powinni pomyle nie tylko panowie w rednim wieku, ale i ci znacznie modsi (spadek poziomu testosteronu zaczyna si po trzydziestce). Ju dzi warto wzbogaci jadospis o niezbdn porcj bogatych w witaminy i mineray warzyw, pomyle o ograniczeniu alkoholu, rzuceniu palenia oraz aktywnoci fizycznej. wiczenia to nie tylko walka z rosncym brzuchem, to take lepsza kondycja, zdrowsze serce i wiksza sprawno fizyczna. Nie trzeba od razu przerzuca ton ciarw na siowni. Przygod ze sportem mona zacz od spacerw, joggingu, jazdy na rowerze, a rwnie porzdkw w domu czy przekopania ogrdka.

Wielu mczyzn (szczeglnie tych aktywnych) moe nie odczuwa wspominanych wczeniej objaww andropauzy, ale bywa, i s one interpretowane jako symptomy starzenia si organizmu. W przypadku zdiagnozowania dolegliwoci, panowie, podobnie jak panie, mog zdecydowa si na terapi hormonaln, jej przyjmowanie musi by jednak skonsultowane ze specjalist (testosteronu nie podaje si midzy innymi u panw cierpicych na raka prostaty). Brak typowych objaww przekwitania nie zwalnia rwnie z wizyt kontrolnych. Panowie (szczeglnie ci w starszym wieku) powinni przynajmniej raz na dwa lata skontrolowa prostat, wykona EKG serca oraz zgosi si na badania krwi. Te ostatnie pomog w oglnej ocenie stanu zdrowia (midzy innymi okrel poziom cholesterolu), s take pierwszym narzdziem w diagnostyce raka jelita grubego.