Rak neuroendokrynny skry

Zmiany skrne, przede wszystkim te o podou nowotworowym mog pojawia si z wielu przyczyn. W przypadku raka neuroendokrynnego, nazywanego take rakiem z komrek Meckela, zdaniem specjalistw, nie bez znaczenia s powikania po infekcji wirusowej.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Ten bardzo rzadki, ale charakteryzujcy si wysok zoliwoci nowotwr powstaje z tzw. komrek Meckela. Czasem te nazywany jest rakiem z komrek Meckela. Komrki te znajduj si w jednej z warstw naskrka gdzie cz si z niektrymi neuronami, dziki czemu mog odbiera bodce.Nowotwr ten atakuje przede wszystkim mczyzn - u panw diagnozowany jest dwa razy czciej ni u kobiet, znosz j rwnie duo ciej - ok. 70 roku ycia. Zmiany pojawiaj si w tych partiach skry, ktre s najbardziej naraone na dziaanie promieni sonecznych tj. skra gowy, okolicy oczu czy przestrze nadoczodoowa. U niewielkiej grupy chorych pojawiaj si na koczynach.

Schorzenie rzadko funkcjonuje jako samodzielna jednostka chorobowa. W grupie najwikszego ryzyka znajduj si osoby cierpice z powodu zmian reumatycznych, dysplazji naskrka czy z zaburzonym ukadem immunologicznym. Czasem te towarzyszy innym nowotworom jak choroba Hodgkina, niektre typy choniaka , przewleka biaaczka limfatyczn, rak piersi, rak jajnika, rak pcherza moczowego czy rak krtani .

Objawy i diagnoza

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby jest pojawienie si twardego, niebolesnego guza o gadkiej powierzchni. Poniewa nowotwr ten bardzo czsto daje przerzuty do wzw chonnych, skry, wtroby, puc, koci bd mzgu, tu po badaniu palpacyjnym i USG konieczna jest tomografia komputerowa. Dokadniej naley przyjrze si przede wszystkim klatce piersiowej, jamie brzusznej. Dodatkowo zleca si biopsj guza.

Leczenie

W oparciu o badania moliwe jest zakwalifikowanie guza do jednego z trzech stadiw i dobranie odpowiedniego leczenie. Przy pierwszym stadium choroby mwi si o dwch rodzajach zmiany. O postaci A mwi si gdy wielko zmiany nie przekracza 2 cm, o B - w przypadku gdy jest wiksza ni 2cm. Drugie stadium choroby uznaje si za posta zaawansowan, trzeci za rozleg z przerzutami.

Mimo e guz bardzo dobrze reaguje na chemio- oraz radioterapi za najskuteczniejsz metod walki z chorob uznaje si zabieg operacyjny i wycicie zmiany. Zazwyczaj dopiero po usuniciu guza leczenie uzupenia si o chemi i radioterapi. Jest to jednak skuteczny jedynie w przypadku I i II stadium choroby. W trzecim stosuje si jedynie rodki umierzajce bl .

Czytaj take:

luzak osonek nerww

Stopa madurska (Grzybica madurska, mycetoma)

Zesp SAPHO

Nowotwr skry

Ropnie mnogie pachwin