Hipokaliemia: niedobr potasu we krwi

Potas to jeden z tych pierwiastkw bez ktrych ludzki organizm nie moe si obej. Odpowiada m.in. za przepyw impulsw midzy neuronami oraz aktywuje dziaanie niektrych enzymw. Stan w ktrym jest go za mao i wymienione procesy nie mog przebiega prawidowo nazywany jest hipokaliemi.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

O niedoborze potasu mwimy gdy jego stenie w surowicy krwi nie przekracza 3,6 mmol/l (norma to ok. 3,5-5,0 mmol/l). Ten spadek moe pojawi si z kilku przyczyn. Bardzo czsto towarzyszy przyjmowanym lekom (przede wszystkim tym moczopdnym - zwikszaj wydalanie potasu wraz z moczem), silnym biegunkom i wymiotom towarzyszcym np. przy odwodnieniu lub ubogiej w potas diecie .Hipokaliemia pojawia si u osb, ktre przyjmuj zbyt ma ilo pynw, zaywaj (w duych ilociach i czsto) rodki przeczyszczajce) oraz tych majcych tzw. transmineralizacj, czyli zaburzenie prowadzce do przeniesienia pierwiastka z przestrzeni pozakomrkowej do ich wntrza.

Objawy i diagnoza

Pierwszym i najbardziej typowym objawem hipokaliemii s skurcze ng, w szczeglnoci ydek. Nastpnie pacjenci uskaraj si na zaparcia oraz osabienie mini. Czasem rozpoznaje si tzw. abi brzuch (brzuch krzywiczy), czyli znaczne spaszczenie brzucha spowodowane osabieniem mini brzucha, odka i jelit. W skrajnych przypadkach dochodzi do poraenia tkanki miniowej. Niedobr potasu moe niekorzystnie wpyn na prac serca i doprowadzi nawet do zaburze rytmu lub nagej mierci narzdu. Dlatego w procesie diagnostycznym konieczne jest wykonanie EKG i dokadne przyjrzenie si jego pracy.

Podstawowym badaniem u osb z podejrzeniem hipokaliemii jest, obok wywiadu z chorym, badanie krwi.

Leczenie

Gwnym celem leczenia jest ochrona serca przed ewentualnymi lub pogbieniem si istniejcych ju zmian. Dlatego pacjenci przyjmuj jony potasu. Gdy choroba ma agodny przebieg potas podawany jest do ustnie (im te znacznie czciej zleca si sta suplementacj i wzbogacenie diety o brakujcy pierwiastek), w ciszych przypadkach konieczna jest aplikacja doylna. W obu przypadkach zaleca si regularn kontrol stenia potasu.

Czytaj take:

Zesp MAS (zesp Morgagniego - Adamsa - Stokesa)

Skurcze mini

Hiperkaliemia

Zaburzenia przewodzenia i automatyzmu

Magnez: makroelement waniejszy ni mylisz