Choroby mikrokrenia

Nieprawidowe mikrokrenie moe mie wiele przyczyn. Zdarza si, e do jego uszkodzenia dochodzi w skutek urazu lub zwizane jest z reakcj alergiczn organizmu.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Mikrokrenie stanowi jeden z elementw ukadu krenia. Zbudowane jest z drobnych ttniczek, y oraz naczy wosowatych. Zachodzi w nich wymiana dyfuzyjna substancji odywczych oraz produktw przemiany materii pomidzy krwi a przestrzeni rdmiszow otaczajc komrki.

Jak dochodzi do uszkodzenia?

Uszkodzenie mikrokrenia najczciej pojawia si przy chorobach krenia m.in. niewydolnoci serca lub miadycy. Zmiany te prowadz do zastoju krwi w yach i gromadzenia si zbyt duej iloci pynu w tzw. kapilarach ylnych. Rozwijajcy si stan zapalny moe prowadzi do zapalenia y, wzrostu cinienia lub uszkodzenia zastawek ylnych. Niejednokrotnie nieprawidowe mikrokrenie moe by konsekwencj urazu, poparzenia lub kontaktu z silnie dziaajcym alergenem.

Rodzaje chorb mikrokrenia

Zakcone mikrokrenie wystpuje przy kadej chorobie ukadu naczyniowego. Do najbardziej charakterystycznych schorze zalicza si:

- zesp Raynauda

- chorob wibracyjn

- akrocyjanoz

- bolesny rumie koczyn

Czytaj take:

Embolizacja

Akrocyjanoza

Entezopatie

ylna choroba zakrzepowo - zatorowa koczyn dolnych

Zakrzepowe zapalenie y powierzchownych